Internationalisering van het bedrijfsleven wordt als snel geassocieerd met de grote steden, de hotspots met een zuigende werking op het internationaal opererend bedrijfsleven. Nog recent is Amsterdam uitgeroepen tot innovatiehoofdstad van Europa. De stad is hiervoor genomineerd vanwege zijn benadering van slimme groei, start-up bedrijven, leefbaarheid en digitale sociale innovatie. Het internationale klimaat, gekoppeld aan een stedelijke dichtheid is een goede voedingsbodem om zo een prijs in de wacht te slepen.

In meer op afstand gelegen regio’s is de dichtheid minder en is het lastiger internationale en innovatieve verbindingen te realiseren. Opmerkelijk is dat het beleid van de Rijksoverheid zo sterk op de stedelijke centra is gericht. Dit terwijl daar de condities voor groei, internationalisering en innovatie al van nature aanwezig zijn. In meer perifere gebieden vraagt een en ander meer inzet. Stimulering is daarvoor noodzakelijk.

Hoe zit het dan in de regio boven het Noordzeekanaal, Noord-Holland Noord? Inderdaad, er is minder stedelijke dichtheid. Wanneer we echter kijken naar de innovatiekracht en internationale oriëntatie van het regionale bedrijfsleven mag geen andere conclusie worden getrokken dat de regio gewoon goed presteert. Voorbeelden zijn er te over. Ik hoef alleen maar te wijzen op de internationale oriëntatie van het Seed cluster in onze regio. Een hoge innovatiekracht en van nature internationaal vertegenwoordigd. Vestigingen van zaadveredelingsbedrijven uit Noord-Holland Noord: je komt ze overal ter wereld tegen.

Is dit de enige troef die we in Noord-Holland Noord hebben? Het antwoord is eenvoudig: nee. Op ieder industrieterrein in de regio kom je wel ondernemingen tegen die internationaal opereren. Vaak met hoog technologische producten in een niche markt. De regio combineert hier ondernemerschap en inventiviteit met de kracht van de nabijheid van Schiphol, de Amsterdamse haven en de Internethub AMS-IX. Met andere woorden; innovatief en internationaal bedrijfsleven is niet een exclusieve asset van de grote steden, maar kan ook heel goed gedijen in een regio als Noord-Holland Noord. Het zou mooi zijn als beleidsmakers in Den Haag hier meer oog voor zouden hebben.

Thijs Pennink

Uit: NH Zaken – editie april 2016

Share This