Te vaak is het gebruik van het woord duurzaam een simpele marketingtruc of een manier om ons geweten te sussen. Een doekje voor het bloeden zonder dat het begrip werkelijk verinnerlijkt is en ernaar wordt gehandeld.  Ik noem dit wegkijkgedrag.  Tegelijkertijd is duurzaamheid onderwerp van een ideologische strijd geworden. Dat leidt tot uitspraken als windmolens draaien op subsidie.  Je bent voor of tegen. De nuance is weg en dit belemmert het zicht.

Mijn stelling is dat door duurzaamheid als uitgangspunt van handelen te nemen er zoveel kansen zijn. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat we het eens zijn over het begrippenkader dat we hanteren.

Voor mij is een goede definitie van duurzame ontwikkeling de volgende: duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Met andere woorden: duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen.

Naar mijn oordeel een bijzonder positieve formulering waarin wij naar de toekomst kijkend, kansen van vandaag kunnen verzilveren. Dit vraagt wel dat we op een wat andere manier naar welvaart kijken en vooral hoe de voortbrenging van die welvaart tot stand komt.

Als ik in deze context naar de regio Noord-Holland Noord kijk, dan is mijn stellige overtuiging dat de regio een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van duurzaamheidsvraagstukken. Ik denk daarbij aan onze kennis over wind op zee, offgrid technologie, energie uit water, maar ook de kennis die aanwezig is in de agribusiness om voedselvraagstukken op te lossen zonder dat sprake is van een verdere belasting van de omgeving.

De regio heeft de kennis, een ondernemend bedrijfsleven om daadwerkelijk een doorslaggevende stap te zetten. Wat daarvoor nodig is? Durf, een leidende coalitie en het denken in oplossingen. Laten we ons fragmentarisch handelen loslaten en de coalitie smeden. Wie sluit zich aan?

Thijs Pennink

Column uit NH Zaken

Share This