Eindejaar bijeenkomsten zijn niet leuk. Er wordt terug geblikt. Kortom we bespreken zaken die we al beleefd hebben. Veel leuker is het naar voren te kijken en over de toekomst te spreken die we vorm willen geven.

 

In mijn rol als directeur van het Ontwikkelingsbedrijf leek het mij aardig om eens te reflecteren waar de regio nu staat en vooral hoe we daar op verder kunnen bouwen. Als ik naar Noord-Holland Noord kijk, dan zie ik een regio die ontdekt heeft wat de eigen kracht is, zelfbewuste regio. Niet meer een regio die wat verstopt ligt achter de grote buur Amsterdam, maar een regio die wat te bieden heeft en dat op een steenworp afstand van Schiphol, de Amsterdamse haven en de ICT hub Amsix. De allerbelangrijkste onderkenning is dat wij nabij zijn en nog volop ruimte hebben. Ruimte om te ondernemen, om kwalitatief hoogwaardig te wonen en te recreëren. Dit gekoppeld aan een ondernemende geest, innovativiteit en arbeidsethos, staan we er met internationaal sterke sectoren Agri & Food, Energie en Water gerelateerde bedrijvigheid goed op.

Dit groeiende zelfbewustzijn vertaalt zich gelukkig in een steeds meer éénduidige boodschap. Dat valt op. Het is niet voor niets dat onze regio in een bijlage van de Financial Times wordt omschreven als “hotbed for growth”. Ons ontluikend zelfbewustzijn leidt er ook toe dat we in 2016 uit kracht gesprekken aangaan met de Metropoolregio Amsterdam en beseffen dat we toegevoegde waarde kunnen leveren als het gaat om bijvoorbeeld toeristische samenwerking of op het terrein van de agribusiness.

Uit kracht betekent dat het eigen huis op orde is. De afgelopen jaren hebben gemeenten en Ontwikkelingsbedrijf NHN samen geïnvesteerd in een ondernemersgerichte aanpak. In deze ondernemersgerichte aanpak proberen we ondernemers met plannen voor groei, uitbreiding, verplaatsing en innovatie pro-actief te faciliteren. De website van Ontwikkelingsbedrijf NHN is het startpunt, het loket voor deze regionale samenwerking. www.nhn.nl behoedt de ondernemer voor een zoektocht. Een mailtje of telefoontje is voldoende om te ervaren dat de regio haar zaken op orde heeft. Een mooi gegeven voor een ambitieuze regio.

Thijs Pennink

Share This