Als het aan Provinciale Staten van Noord-Holland ligt, wordt de biomassavergasser Milena-Olga-Esme, volgend jaar in Alkmaar gebouwd. De Staten stelden hiervoor vijf ton beschikbaar. Ook steunt de provincie InVesta – het onderzoekscentrum voor biomassavergassing en groen gas – met 960.000 euro.

 

Biomassa vormt volgens Gedeputeerde Staten een onmisbare schakel binnen de energietransitie die de komende jaren in Nederland en de rest van de wereld zal gaan plaatsvinden. Milena-Olga-Esme zet biomassa om in groen gas.

Over de naam: ’Milena’ vergast onder hoge druk de houtachtige biomassa tot syngas. ’Olga’ ontdoet het syngas van teer en vaste deeltjes en ’Esme’ zet het syngas om in methaan wat de belangrijkste component is van aardgas. Volgens ECN is het rendement van de vergasser tien procent hoger dan bij andere vergassingstechnieken. Er is dan ook veel internationale belangstelling voor.

De biomassavergasser is één van de activiteiten die binnen InVesta – dat op het Alkmaarse bedrijventerrein Boekelermeer is gevestigd – zal plaatsvinden. De verwachting is dat InVesta circa 150 arbeidsplaatsen oplevert. Ook zal de werkgelegenheid bij ECN – dat financieel behoorlijk onder druk staat – kunnen worden behouden. Met de bijdrage van de provincie is de financiering voor de biomassavergasser – de totale kosten bedragen 23 miljoen euro – in principe rond. Al moeten alle lichten nog wel eerst definitief op groen worden gezet door de bedrijven die zich in een consortium hebben verenigd.

Bron: NHD

Foto: Jasper Lensselink

Share This