Op 5 oktober bezocht een delegatie van drie vertegenwoordigers van de Belgische provincies Antwerpen en Oost Vlaanderen het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. Het werkbezoek stond in het teken van kennisuitwisseling. Tijdens het werkbezoek werden over en weer presentaties gegeven over de problematiek en aanpak van de revitalisering van glastuinbouwgebieden. De delegatie werd begeleid door Bert Cozijnsen en Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf NHN. Ook vertegenwoordigers van de gemeente Heerhugowaard waren aanwezig, alsmede de vertrouwenspersoon van de ondernemers Co Snoek. Na een rondleiding bij chrysantenkwekerij Rubens door Bernadette Bijman werd het werkbezoek afgesloten met een rondleiding op Agriport A7, het modernste glastuinbouwgebied van Europa.

Stan Verdonck, expert glastuinbouw van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen: “het is bewonderenswaardig hoe jullie individuele tuinders in Alton er toe hebben weten te bewegen om samen te gaan werken en een ondernemersvereniging op te richten die nu met één gezamenlijke stem het gebied vertegenwoordigd. De gebiedscoördinator en vertrouwenspersoon hebben hierin een cruciale rol vervuld. De aanpak die in Alton zo goed gewerkt heeft zou voor ons ook passend kunnen zijn. Wat mij onder meer opviel, is dat gezamenlijke excursies naar andere gebieden zo goed werkt in het creëren van samenwerking. Dit nemen we zeker mee in de aanpak van onze eigen glastuinbouwgebieden.”

Ontwikkelingsbedrijf NHN is de gebiedscoördinator van Alton. In die rol helpt NHN de ondernemers van Alton bij het realiseren van collectieve initiatieven. Voorbeelden daarvan zijn de aansluiting op een collectief warmtenet van de HVC, waarvan de haalbaarheid op dit moment wordt onderzocht, of het overstappen naar gelijkstroom waarmee ondernemers hun energierekening substantieel kunnen verlagen. Daarnaast worden nieuwe bedrijven aangetrokken uit het buitengebied en wordt de samenwerking met overheden en financiële dienstverleners geïntensiveerd. Deze en nog meer activiteiten moeten er toe leiden dat Alton een toekomstbestendig glastuinbouwgebied wordt. De ambitie van de Ondernemersvereniging Alton (OVAL) is om in 2030 voor de teelt van gewassen geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Alton is dan ook de best presterende pilot binnen het landelijke programma Modernisering Teeltareaal van het ministerie van EZ.

Bert Cozijnsen, senior projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf NHN en gebiedscoördinator van Alton: “Als NHN zijn we vanaf maart 2013 actief als gebiedscoördinator bij de revitalisering van Alton. Dankzij de inzet en het enthousiasme bij de ondernemers ontwikkelt het gebied zich razendsnel. De gemeente en provincie faciliteren deze ontwikkelingen. Dit is niet alleen goed voor de ondernemers die straks kunnen profiteren van kostenbesparende collectieve maatregelen, maar ook voor de regionale economische ontwikkeling. Als we Alton ontwikkelen en verbeteren blijft het aantrekkelijk voor ondernemers om hier te vestigen en blijft het een cluster van werkgelegenheid en innovatie.”

Share This