Afgelopen jaar hebben weer een behoorlijk aantal ondernemers op de bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord gebruik gemaakt van de diverse investeringsregelingen die in de regio openstaan en worden uitgevoerd door Ontwikkelingsbedrijf NHN. Voor 14 terreinen met een verouderingsopgave zijn er fondsen beschikbaar die de vastgoedeigenaren stimuleren en ondersteunen bij het investeren in hun panden en daarmee het toekomstbestendig houden van de bedrijventerreinen. Zowel voor de verbetering van de beeldkwaliteit als het verduurzamen van de panden staan er nog verschillende regelingen open.

 

De regelingen zijn hier te vinden.

Sinds de start van de verschillende regelingen in 2015 is er door 37 vastgoedeigenaren geïnvesteerd in kwaliteit en verduurzaming op de bestaande bedrijventerreinen. In totaal zijn er stimuleringsbijdragen toegekend voor een bedrag van ruim €350.000 en bedraagt het totaal van de investeringen een bedrag van €2.000.000.

De effecten van de stimuleringsregelingen worden meer en meer zichtbaar op de bedrijventerreinen en we zien vooral een sterke toename van de investeringen in verduurzaming. Al met al goede tekenen van een aantrekkende economie en gezonde aandacht voor het terugdringen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Share This