Zeven gemeenten in de Regio Alkmaar slaan de handen ineen om evenwicht te brengen in vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Ze hebben hiertoe een convenant gesloten. Inzet is het overaanbod terug te dringen en de kwaliteit te verbeteren zodat deze bedrijventerreinen weer aantrekkelijker worden voor bestaande en nieuwe ondernemingen.

Enkele jaren geleden bleek uit een behoefteraming dat zonder ingrijpen een fors overschot aan bedrijventerreinen dreigt. Niettemin zijn er nog steeds bedrijventerreinen in ontwikkeling of in de planning. De levensvatbaarheid daarvan is onderzocht. Het blijkt noodzakelijk om de eerder gemaakte afspraken aan te scherpen.

Overaanbod van bedrijventerreinen is zeer ongewenst, omdat dit kan leiden tot half gevulde terreinen, leegstand op bestaande terreinen, lagere vastgoedwaarden, oneigenlijke concurrentie tussen gemeenten, hoge onrendabele investeringen en een onnodige aanslag op gronden en de landschappelijke kwaliteit. Zonder ingrijpen zou er in 2030 meer dan 200 ha aan bedrijventerreinen zijn bij een behoefte van ca. 80 ha.

Afspraken
Dit gegeven is aanleiding geweest om goede regionale afspraken te maken. Daarom is er het convenant tussen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Adviesbureau Bureau Buiten heeft de regio ondersteund bij het ontwikkelen van een strategie om het overaanbod terug te dringen en optimaal in de verwachte vraag te kunnen voorzien op zowel de bestaande als de nieuwe bedrijventerreinen. De strategie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Er wordt enerzijds ingezet op gezamenlijke (boven)regionale en internationale marketing en acquisitie en anderzijds op het fysiek terugdringen van het overaanbod en het op kwaliteit houden van de bestaande terreinen. Regionaal Projectwethouder, Monique Stam van de gemeente Heerhugowaard geeft aan:  We zijn ons er binnen de regio Alkmaar terdege van bewust dat er een overaanbod is aan bedrijventerreinen en kantorenterreinen. Daarom richten wij ons samen op enkele sectoren en gebieden en zetten die goed in de markt”.

Ondertekening
Het Regionaal Convenant Werklocaties Regio Alkmaar is op maandag 26 september 2016 ondertekend door de 7 regiogemeenten en de provincie Noord-Holland.

Share This