De Boekelermeer is op verzoek van de gemeente Alkmaar en de Stichting Beheer Boekelermeer (SBB) uitgekozen om aan een grootschalig landelijk verduurzamingsproject deel te nemen. De Stichting Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) wil 250 van de 3.500 Nederlandse terreinen verduurzamen. De Boekelermeer behoort tot de eerste tien terreinen waar dit project gaat beginnen. Na in 2015/16 te zijn gekozen als ‘beste bedrijventerrein van Nederland’ wordt nu een volgende stap gezet, om die titel verder waar te maken. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ondersteunt de partijen bij de opzet van een smart grid, wat als doel heeft om het energienet slim te maken, zodat er onderlinge levering kan plaatsvinden op het terrein.

Realistisch

Ondanks het bestaande warmtenet van de HVC, meerdere zonnepanelen op daken en de windmolens van o.a. GP Groot is de Boekelermeer nog steeds grootgebruiker van energie. “Het netto energieverbruik van de Boekelermeer staat momenteel gelijk aan dat van tienduizend huishoudens”, zegt Gerard Fit namens het Energie Platform regio Alkmaar (EPA). Zij hebben de opdracht de uitvoering van dit project te coördineren. “Dit project loopt tot en met 2025 en het is de bedoeling dat de Boekelermeer tegen die tijd meer energie levert dan dat het verbruikt. Ambitieus, maar zeker mogelijk. Daar komt nog bij dat het bijdraagt aan de kostenverlaging en dus het rendement van bedrijven en natuurlijk ook weer een verdere verbetering van de vastgoedwaarde het vestigingsklimaat op de Boekelermeer.”

Gerard Fit legt uit dat onder andere TNO zich aan dit landelijke project heeft verbonden. “Dit kennisinstituut onderzoekt bedrijven individueel en het bedrijventerrein als collectief. Er wordt in beeld gebracht wat de energievraag is, hoe het energieverbruik verlaagd kan worden, hoe de resterende energievraag duurzaam opgewekt kan worden én wat er financieel gezien voor de bedrijven te winnen valt. Het is financieel namelijk zeer rendabel, zeker als de maatregelen gezamenlijk worden uitgevoerd. Ook dat wordt vanuit het project georganiseerd. Daarnaast geeft het project bedrijven de mogelijkheid om de maatregelen budgetneutraal te realiseren. De ‘quick-wins’? Zonnepanelen en LED-verlichting! Bedenk dat alle daken van de tweehonderd bedrijven op de Boekelermeer samen goed zijn voor zo’n 35 hectare. Daar kun je een compleet park van zonnepanelen op kwijt. Maar er valt ook veel winst te halen op het gebied van ledverlichting. Nu maakt nog minder dan twintig procent van de bedrijven hiervan gebruik.”

Duurzame bedrijvigheid

De opdrachtgevers voor dit project, de gemeente Alkmaar en SBB, zijn blij met het vooruitzicht dat de Boekelermeer straks een gigantische bijdrage gaat leveren op het gebied van positieve energie. Wethouder duurzaamheid Jan Nagengast (CDA): “Veel bedrijven krijgen hiermee een zet(je) in de rug als het gaat om het besparen van energie. Dit is een enorme stimulans. Dit gebied is geselecteerd omdat er veel grotere, professionele bedrijven zitten. Het vestigingsklimaat is al goed en met dit project biedt het ook kansen om dit verder te verbeteren en meer duurzame bedrijven aan te trekken.”

Industrial Smart Grid Boekelermeer

In het project ‘Industrial Smart Grid Boekelermeer’ wordt gekeken hoe aanbieders en gebruikers van energie slim aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Het liefst willen we een gesloten systeem waarbij geen energie van ‘buitenaf’ nodig is en waarbij wel de leveringszekerheid gegarandeerd is. Niet alleen worden opwekkers en gebruikers gekoppeld; ook zal er energie worden opgeslagen in batterijen of in een gasopslag, kijken we hoe we kunnen besparen op aansluitingen en hoe bedrijven kunnen inhaken op flexibele energietarieven. “Het project gaat meerwaarde opleveren voor de opwekkers en gebruikers van duurzame energie op de Boekelermeer. Het regelbaar maken van de stroomvoorziening ondersteunt de ambities om energieneutraal of zelfs energieleverend te worden” aldus Frank Brandsen van Energy Valley, die een presentatie hield over de meerwaarde van een smart grid bij de druk bezochte kick-off van het BE+ project op 29 november 2017 bij het bedrijf Schuurman op de Boekelermeer in Alkmaar.

Share This