Tot 2022 zijn er bijna 70.000 banen te vervullen in de regio volgens Arbeidsmarktonderzoek Holland boven Amsterdam

 

Anders omgaan met de vaardigheden die mensen al bezitten: dat is volgens het arbeidsmarktonderzoek Holland boven Amsterdam één van de kansen om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Want die tekorten zijn er, zeker nog tot 2022. Na 2022 neemt de spanning op de arbeidsmarkt af, maar de opleidingseisen voor bestaande en nieuwe beroepen worden steeds hoger. Daarom is het belangrijk dat ondernemers nu al bewust worden van het bijscholen van medewerkers, zodat zij ook op langere termijn inzetbaar blijven.

Mismatch vraag en aanbod

Birch heeft in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf NHN onderzoek gedaan naar de (toekomstige) arbeidsmarkt in Holland boven Amsterdam. Tot 2022 zijn er bijna 70.000 banen te vervullen in de regio, door de groei van werkgelegenheid maar ook door vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking. Dit is een groei van 3% ten opzichte van 2017. De groei in Holland boven Amsterdam is lager dan het landelijk gemiddelde. De grootste groei is te zien in de sectoren zorg, groothandel en bouwnijverheid waarbij er vooral behoefte is aan technisch personeel. De mismatch tussen vraag en aanbod zal op sommige vlakken nog groter worden. Mensen met niet-relevante ervaring en vaardigheden zullen zonder werk komen te zitten, terwijl in sommige sectoren een groot tekort aan werknemers wordt ervaren in specifieke beroepsgroepen. Het is dus essentieel dat medewerkers zich blijven bijscholen, zodat zij bij kunnen blijven in de veranderende arbeidsmarkt.

Ervaringen ondernemers

Onderdeel van het onderzoek waren ook interviews met en enquêtes onder regionale ondernemers. Bijna 90% van de ondernemers geeft aan dat ze de komende 3 jaar nieuw personeel gaat aannemen. Nieuw personeel wordt vooral in de regio geworven, waarbij gebruik wordt gemaakt van bonusconstructies, inzet van uitzendbureaus en samenwerking met scholen (van basisschool tot hbo). Ook organiseren sommige bedrijven eigen open dagen, sponsoren ze evenementen om hun zichtbaarheid te vergroten of bieden ze stages aan. 62,5% geeft aan dat de vereiste skills voor een baan zijn veranderd. Door de digitalisering vindt er bijvoorbeeld een verschuiving plaats van ‘handjes’ naar operators. Ook vinden ondernemers het steeds belangrijker dat nieuw personeel communicatieve en administratieve vaardigheden hebben. De ondernemers hebben vooral moeite om vacatures op hbo en universiteit niveau in te vullen. De geïnterviewde ondernemers zijn bereid om samen met opleidingsinstituten samen te werken om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoeften op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door medewerkers technische les te laten geven op school.

Aanbevelingen

Verbeteren van de infrastructuur en bereikbaarheid van de regio, een brede promotiecampagne van bedrijven en bewustwording van de ondernemers zijn enkele aanbevelingen die Birch doet naar aanleiding van het onderzoek. Daarnaast kan het ook interessant zijn om een pool van medewerkers op te zetten, voor het verminderen van de druk op krapteberoepen of het opvangen van piekmomenten in bijvoorbeeld de agri & food sector. Tot slot is het aan te bevelen sectorale opleidingsinitiatieven te stimuleren waar bijscholing op vakkennis nodig is.

Download hier het rapport van het arbeidsmarktonderzoek Holland boven Amsterdam.

Share This