Algemeen
Nieuws

Akkoord over derde steun- en herstelpakket, met aantal aanpassingen

Het derde coronacrisis steun- en herstelpakket – dat op 1 oktober 2020 al van start gaat – is dinsdag met brede steun goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het al aangekondigde pakket regelt onder andere de verlenging van de steunmaatregelen voor banen en economie en bevat een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Steunmaatregelen verlengd

Het coronavirus heeft een grote impact op de economie. Daarom verlengt het kabinet de steunmaatregelen, zoals de NOW-subsidie voor werkgevers en de Tozo voor zelfstandigen, met negen maanden. Daarmee krijgen ondernemers voor een langere periode helderheid, rust en tijd. Werkgevers die NOW-3 willen aanvragen kunnen zich vanaf half november melden bij UWV.

Zelfstandigen die in aanmerking willen komen voor een Tozo-uitkering kunnen terecht bij de gemeente. Bij de Tozo-3 zou in eerste instantie ook een beperkte vermogenstoets horen. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden nu niet.

Sociaal pakket van € 1,4 miljard

Daarnaast verschuift of verdwijnt er ook werk door het coronavirus. Tegelijk ontstaat er ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen.

Daarom bevat het steun- en herstelpakket ook een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Kabinet, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen gaan hiervoor intensief samenwerken.

Diverse aanpassingen

Naar aanleiding van het debat met de Tweede Kamer over het derde steun- en herstelpakket zijn wel enkele zaken aangepast.

Zo krijgen jongeren in de bijstand tot 1 juli 2021 de mogelijkheid om naast hun bijstandsuitkering bij te verdienen of een vergoeding voor vrijwilligerswerk te ontvangen. Voor bepaalde groepen kwetsbare jongeren vervalt tot 1 juli 2021 de verplichte vier weken zoektermijn bij de aanvraag van een bijstandsuitkering. Gemeenten houden voor andere jongeren tot 27 jaar de ruimte om de zoektermijn tijdelijk niet toe te passen.

Loket voor ontwikkeladviezen eerder open

Via het programma NL Leert Door kunnen mensen kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen (zie NLDOA) of online scholing (zie NLDS) volgen. Deze winter gaan de eerste scholingstrajecten van start.

Nieuw is dat het loket voor de ontwikkeladviezen eerder wordt geopend. Vanaf 1 december 2020 kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.

Subsidie voor eerder uittreden eerder open

Tot slot kunnen organisaties vanaf 1 januari 2021, bijna een half jaar eerder dan gepland, gebruik maken van de subsidie voor eerder uittreden die beschikbaar is gesteld vanuit het Pensioenakkoord. Binnen het beschikbare budget van in totaal € 1 miljard voor de maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden is er komend jaar bovendien € 100 miljoen extra beschikbaar.

Met deze al aangekondigde subsidie kunnen mensen geholpen worden met maatregelen om hun werk in goede gezondheid te blijven doen tot aan hun pensioen, en waar nodig eerder te stoppen.

Gerelateerd