Energie
Nieuws

’Aansluiting Noordkop op waterstof is essentieel’

Het staat nog niet in de planning, maar dient er wel te komen: een aansluiting van de Noordkop op het waterstof-netwerk dat Nederland gaat aanleggen. Dit adviseert de studiegroep die afgelopen week het rapport Havenschets publiceerde over samenwerking van de havens van Den Helder, Groningen en Amsterdam.

Waterstof (H2) wordt in toenemende mate gebruikt als drager van energie. Door windparken op zee opgewekte energie komt in de nabije toekomst aan land via zeehavens als Den Helder en Groningen-Eemshaven. Door een netwerk van pijpleidingen kan H2 vanaf die twee aanlandplekken naar de rest van het land en het buitenland gevoerd worden.

In de studie van TNO, Universiteit Groningen en de New Energy Coalition wordt ervoor gepleit de geplande waterstofverbinding tussen de Groningse haven en Amsterdam uit te breiden met Port of Den Helder.

De onderzoekers schrijven: ’Het aansluiten van Den Helder op het netwerk heeft als voordeel dat volledige synergie tussen de drie havens bereikt wordt. Het gaat om een geringe uitbreiding van 35-40 km van de pijplijn, maar de  schaalvoordelen zijn aanzienlijk.’

„Dit rapport geeft opnieuw aan dat Den Helder uitstekend gesitueerd is voor de ontwikkelingen die voor de deur staan”, meent Thijs Pennink, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. „De meeste grote windparken liggen straks ter hoogte van de Kop van Noord-Holland. Bedrijfsleven, Port of Den Helder en de luchthaven zullen bij de aanleg van die windparken betrokken zijn. In de decennia daarna is de Helderse  regio cruciaal voor het aanlanden en verder het land in brengen van opgewekte energie.” 

Nationale dimensie

De schrijvers van Havenschets zijn het daarmee eens: ’Deze studie toont aan dat de noordelijke zeehavens zich samen kunnen ontwikkelen tot een energienetwerk van nationale of zelfs West-Europese dimensies’. Daarnaast zien de wetenschappers dat de Noordkop een voordeel ten opzichte van andere regio’s heeft voor de productie van waterstof.

„De studie demonstreert hoe belangrijk de samenwerking is die we hebben met de Hydroports Amsterdam en Groningen”, vertelt directielid Kees Turnhout van het havenbedrijf. „En eigenlijk is het ook weer een eenvoudig verhaal: de positie die Den Helder nu heeft als energiehub voor het Noordzeegas trekken we door naar toekomst. Maar fossiel wordt duurzaam.  Aardgas wordt waterstof.”

Pennink is met het Ontwikkelingsbedrijf nauw betrokken bij de voorbereiding van de komst van een waterstoffabriek in het havengebied: „Bij de bedrijven en organisaties die het project steunen heeft zich nu ook Energie Beheer Nederland gevoegd. EBN is een zeer grote speler op de energiemarkt omdat zij ongeveer de helft van alle assets, zoals pijpleidingen, in bezit hebben. Ook zij zien de unieke positie van Den Helder. Begonnen wordt met het maken van blauwe waterstof uit fossiele bronnen, maar de toekomst is aan groene, duurzame H2 door wind of zon.”

De directeur vervolgt: „De ontwikkeling van Den Helder tot een onderdeel van het netwerk van energiehavens heeft natuurlijk een effect op de bedrijven in het maritieme cluster. Wat nu in voorbereiding is, zal zich vertalen in meer werkgelegenheid voor de regio. Ik vind het dan ook jammer dat het havenbedrijfsleven kritiek uit op de H2-fabriek. Het is eenzijdig om te suggereren dat er enkel een paar operators aan de slag zullen gaan. De energietransitie is veel breder. Let maar op”, zegt Pennink.

Werk behouden

Turnhout hoopt ook op een goed vooruitzicht voor het bedrijfsleven: „Want het betekent dat de bestaande gasinfrastructuur een nieuwe functie krijgt. En dat de werkgelegenheid die daarmee verbonden is kan worden behouden wanneer het aardgas tijdperk ophoudt. Daarnaast brengt waterstof weer nieuwe kansen voor vestiging van duurzame bedrijfsactiviteiten in de Noordkop die afhankelijk zijn van schone energie.”

Bron: Noord-Hollands Dagblad 

Gerelateerd