Op 3 april 2018 openen de subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dit jaar 33,4 miljoen euro extra beschikbaar voor energie-innovatie.

Doel van de energie-innovatieprojecten

Het totale budget van € 152,5 miljoen voor energie-innovatieprojecten is voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

Waarvoor subsidie:

 • Demonstratie Energie Innovatie (DEI)
 • Hernieuwbare Energie
 • BBEG Innovatie
 • Urban Energy (inclusief Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen)
 • Energie en Industrie: Joint Industry Project (JIP)
 • Wind op Zee R&D
 • Pilots Waterstof en CCUS (2 openstellingen in 2018)
 • Topsector Energie Studies
 • MVI Energie
 • Geo-energie
 • Systeemintegratie op de Noordzee

In de tweede helft van 2018 komen er nog meer regelingen.

Energienetwerk Noord-Holland Noord

In Noord-Holland Noord zijn veel interessante en kansrijke projecten en activiteiten op het gebied van nieuwe energie innovaties. Ontwikkelingsbedrijf NHN is in veel gevallen betrokken en kent de weg naar de juiste partners en/of financiering. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over, of wil aansluiten bij een van onze projecten.

Meer informatie subsidieregeling