De provincie Noord-Holland investeert ook dit jaar in het aantrekkelijk houden van bestaande bedrijventerreinen. De bijdragen komen uit het succesvolle subsidieprogramma Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB). NHN heeft ook deze tender weer samen met de gemeenten in Noord-Holland Noord aanvragen ingediend. Alle elf aanvragen uit Noord-Holland Noord zijn gehonoreerd. In totaal is ruim € 475.000 beschikbaar gesteld voor Noord-Holland Noord voor het verbeteren van de kwaliteit op de bestaande bedrijventerreinen met een verouderingsopgave.

Een aantal gemeenten (Castricum, Langedijk, Schagen en Hoorn) stellen de provinciale subsidie beschikbaar aan ondernemers op bedrijventerreinen zodat zij kunnen investeren in hun panden door bijvoorbeeld het renoveren van de gevel of het nemen van duurzame maatregelen. Deze regelingen zijn nog niet opengesteld, maar worden opgezet in de lijn van de bestaande Beeldkwaliteitsfondsen.

Meer informatie over de lopende Beeldkwaliteitfondsregeling vindt u hier.

Share This