ROC Kop van Noord-Holland is blij met de toekenning van een omvangrijke subsidie van maar liefst 1,4 miljoen euro, voor de vernieuwing van technisch beroepsonderwijs en een betere aansluiting hiervan op de regionale arbeidsmarkt. Het project met het ROC Kop van Noord-Holland als aanjager is een van de vernieuwende initiatieven die woensdag groen licht hebben gekregen van het ministerie van OC&W. Met de toekenning van de subsidie kan er de komende vier jaar extra worden geïnvesteerd in het opleiden van (toekomstige) technische vakmensen.

 

Het ROC Kop van Noord-Holland is hiertoe een samenwerkingsverband aangegaan met 27 regionale bedrijven, drie opleidingsbedrijven, provinciale en regionale overheden en de vier scholen voor voortgezet onderwijs in de Kop van Noord-Holland. Vanuit dit samenwerkingsverband is een subsidieaanvraag gedaan met als doel de interesse voor technisch beroepsonderwijs te vergroten en een betere aansluiting te realiseren tussen middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft input gegeven voor het Plan van Aanpak, de regionale visie en heeft ondersteuning gegeven bij het indienen van de aanvraag. Uit het eigen netwerk heeft NHN bedrijven in de Kop van Noord-Holland benaderd en enthousiast gemaakt om te participeren in geld of in natura, bijvoorbeeld door het geven van gastcolleges, bedrijfspresentaties of workshops voor techniekdocenten. Met name bedrijven buiten Den Helder en die (nog) niet tot het netwerk van het ROC behoorden, zijn bezocht. Uiteindelijk hebben 24 bedrijven een totale bijdrage van 543.000 euro toegezegd. De overheid, opleidingsbedrijven en de Koninklijke Marine dragen gezamenlijk ruim 3 miljoen euro bij.

Foto: © ROC Kop van NH

Share This