13 december aanstaande kunnen bedrijven pitchen voor een lening uit het Waterinnovatiefonds (WIF) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit fonds is bedoeld om bedrijven te helpen bij de laatste stappen om innovaties op de markt te brengen.

Het gaat hier om innovaties die de ontwikkelfase voorbij zijn en aanvullende financiering nodig hebben om tot uitvoering te komen. Daar waar banken terughoudend zijn, voorziet HHNK met het WIF in aanvullende financiering voor de realisatie van innovaties.

Pitches

Het WIF is een revolverend fonds van € 2 miljoen en kent een maximale participatie van € 200.000,- per aanvraag. De uitvoering is ondergebracht bij het Nationaal Groenfonds. De pitches vinden halfjaarlijks plaats. De volgende mogelijkheid is op 13 december aanstaande. Aanmelden kan via WIF@hhnk.nl.

Kijk hier voor meer informatie.

Financieringsbegeleiding

NHN begeleidt bedrijven bij financiering, bedrijfshuisvesting en business development. Bij de Financieringsbegeleiding worden waar mogelijk de regionale fondsen betrokken, zoals het Waterinnovatiefonds. De doelstellingen van het fonds sluiten goed aan op de regionale sectoren Energie, Water en Agrifood.

Voor meer informatie over wat NHN voor u kan doen kunt u contact opnemen met Bjorn Borgers (06-33817919)

Share This