Op 23 november kwamen de partners van het Composietcluster NH bijeen in gebouw C in Alkmaar.  Daar werd  de Visie en Routekaart van het project ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten NH’ gepresenteerd. Deze kunt u hier downloaden. Ook kunt u ze hardcopy op vragen bij het secretariaat van NHN via 072-5195774 of info@nhn.nl.

Voor het middagprogramma waren ook de leden van CompositesNL uitgenodigd om nader kennis te maken met de composietbedrijven en nieuwe ontwikkelingen in onze regio.

Met een aantal interessante presentaties kwam het thema “Automatisering in de composietensector” aan bod. Rolan Robotics introduceerde een workshop over de toepassing van Robotica in de composietverwerkende industrie, die bij de bedrijven inhouse gegeven kan worden. Kortom veel interessante informatie voor de projectpartners in ons EFRO project.

 

 

 

 

Dit project is voortgekomen uit het EFRO project Valorisatie Hightech Sector Composiet NH, een samenwerkingsverband tussen composietbedrijven uit Noord-Holland en kennisinstellingen om onderzoek en innovatie in de composietsector te bevorderen. Het EFRO project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en de provincie Noord-Holland. Ontwikkelingsbedrijf NHN is penvoerder.

Share This