Vestigen
Livestream
24-02-2021
 / 14:00 uur

NHN op de kaart in Den Haag – in gesprek met Gijs van Dijk

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart, gaat de regio in gesprek met een aantal (kandidaat)-Kamerleden over hot topics in de regio Noord-Holland Noord. Vandaag is Thijs Pennink gespreksleider en geeft hij het woord aan Gijs van Dijk, Samir Bashara, Monique Stam en Friso de Zeeuw.

Bereikbaarheid

Nederland staat de komende jaren voor een aantal nationale opgaven. Alle regio’s moeten hun steentje bijdragen aan de energietransitie, het oplossen van het woningtekort, het bevorderen van lokale werkgelegenheid en het behoud van talent in de eigen regio, en het verstevigen van onze positie op het gebied van innovatieve landbouw. Robuust verbonden en goed bereikbare regio’s zijn bij al deze ontwikkelingen randvoorwaardelijk. Om talent in de regio te houden of de druk op de woningmarkt te verlichten is goede bereikbaarheid essentieel – per auto, openbaar vervoer, en (elektrische) fiets.

Onder leiding van Thijs Pennink gaan we in gesprek met Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, wethouder en kandidaat-Kamerlid Samir Bashara, wethouder van de gemeente Heerhugowaard Monique Stam en adviseur Friso de Zeeuw over hoe de samenwerking tussen Rijk en regio op dit dossier verstevigd kan worden en welke rol een volgend kabinet hierin kan pakken.

Wil je meer Livestreams bekijken?

NHNEXT inspireert. Live.

gerelateerd