Vestigen
Livestream
23-02-2021
 / 14:00 uur

NHN op de kaart in Den Haag – in gesprek met Daniel Koerhuis

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart, gaat de regio in gesprek met een aantal (kandidaat)-Kamerleden over hot topics in de regio Noord-Holland Noord. Vandaag is Thijs Pennink gespreksleider en geeft hij het woord aan Daniël Koerhuis, Peter van Oeveren en Paul Verbruggen.

Wonen in Noord-Holland Noord

De regio Alkmaar-Hoorn zet zich gezamenlijk in voor de versnelling van de regionale verstedelijkingsopgave. Noord-Holland Noord is trots op de totstandkoming van haar Woondeal. Deze deal behelst 60.000 nieuwe woningen in de regio. Het gaat hier om een versnelling van buitenstedelijk en binnenstedelijk bouwen van betaalbare woningen, gekoppeld aan de mobiliteitsopgave en het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Onze regio biedt bijzonder potentieel om binnen het daily urban system van de MRA tot betaalbare en duurzame woningbouwversnelling te komen, binnen bestaand stedelijk gebied en nabij OV-knooppunten. Wij constateren dat onze regio met deze woningdeal een belangrijke bijdrage levert aan de nationale woningbouwopgave.

Wil je meer Livestreams bekijken?

NHNEXT inspireert. Live.

gerelateerd