Algemeen
Publicatie

Lobby Noord-Holland Noord 2021-2025

De regio Noord-Holland Noord voert lobby in Den Haag op thema’s als energie, woningbouw en bereikbaarheid. Voor de verkiezingen van 2021 is in dit document kort weergegeven waar Noord-Holland Noord een bijdrage aan kan leveren en wat daarvoor nodig is vanuit het Rijk.

Gerelateerd