Kennisbank

Innoveren, verduurzamen, investeren en het delen van kennis. In de kennisbank vind je relevante informatie over belangrijke thema’s.
Energie
Blog

Samen de weg plannen naar verdere groei en verduurzaming

Je wilt als ondernemer uitbreiden en hebt daar meer elektrisch vermogen voor nodig. Of je wilt overschakelen op duurzame energie om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Welke opties zijn er dan in deze tijd van toenemende elektrificatie en dreigende schaarste in energietransport?
Liander
Vestigen
Blog

Zo bouw je de businesscase van duurzame energie

De provincie Noord-Holland maakt vanaf medio april 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor collectieve energiemaatregelen. Het doel: verduurzaming aanjagen om de lokale economie te steunen. Bij veel bedrijven staat verduurzaming namelijk nog laag op de agenda en dat is zonde, want de business case kent vaak een bijzonder snelle terugverdientijd.
Duurzame energie
Innoveren
Blog

Van startup naar scale-up: zo groei je succesvol door met je bedrijf

Het opschalen van je startup is ontzettend spannend om te realiseren. Je maakt van je innovatief business idee een bedrijf met bestaansrecht dat groeit en bloeit. De opschaalfase kent ook bijzonder veel valkuilen: slechts 10% van de startups komt in de fase scale-up. Hoe breng je je bedrijf tot volle bloei?
CirculairGO!-NHStart-ups
Energie
Rapport

Gebiedsvisie Energie Alton

Ondernemersvereniging Alton (OVAL) heeft de ambitie om in 2030 voor de teelt van gewassen geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Dit houdt in dat dat alle energieconsumptie in Alton volledig duurzaam moet zijn. In de gebiedsvisie energie wordt gekeken naar de huidige status van verbruik en opwekkingen en welke randvoorwaarden nodig zijn om de ambities te halen.
EnergietransitieAlton
Innoveren
Blog

Welkom in de energie regio Noord-Holland Noord!

Kunnen we de regio Noord-Holland Noord een energie regio noemen? Ja, we kunnen de regio Noord-Holland Noord met recht een energie regio noemen. Denk bijvoorbeeld aan de productie van gas, olie, wind, zon, geothermie en waterstof, waar we in de afgelopen jaren veel innovaties hebben zien opkomen. Kennisontwikkeling is hierbij een belangrijke factor. Met de fundamentele kennis van ECN by TNO en de jarenlange ervaringen in het veld, is het logisch dat ondernemers opstaan die met nieuwe ideeën en nieuwe producten bedrijven in de energiesector starten. En met succes!
EnergietransitieGroene energie
Energie
Rapport

De economische bijdrage van offshore wind in Noord-Holland

In deze studie wordt een inschatting gemaakt van de potentiele economische bijdrage in Noord-Holland als gevolg van de windparken die in de periode 2020-2030 in de Nederlandse Noordzee worden gebouwd.
Groene energieMaritiemoffshore
Innoveren
Rapport

Toepassing Absorptiekoeling Geothermie

In dit onderzoek is gekeken hoe het warmteoverschot van de geothermiebronnen in de zomer nuttig ingezet kan worden voor de opwek van duurzame koude.
Groene energie
Vestigen
Rapport

Quickscan warmtenet Agriport-Middenmeer Greenvis

Het Quickscan warmtenet Agriport-Middenmeer Greenvis is een verduurzamingsonderzoek naar synergiemogelijkheden op Agriport A7.
Groene energie
Innoveren
Rapport

Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie

H2Gateway is erop gericht vanuit Noord-Holland een forse impuls te geven aan de nationale ambitie om een CO2-vrije economie te realiseren.
WaterstofEnergietransitie
Innoveren
Rapport

Energie en Ruimte Noord-Holland Noord

Verkenning van ruimtelijke perspectieven voor de energietransitie in Noord-Holland Noord
RuimteEnergietransitie
Energie
Rapport

De toekomstige arbeidsmarkt

Birch rapport: De toekomstige arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord. Cijfers, knelpunten en kansen in vogelvlucht.
Energie
Succesverhaal

Green Simplicity: Lichtrecept op maat

Als kleine jongen al, liep hij achter zijn vader aan in de kwekerij ‘Fred van Paassen Chrysanten’. Tuinbouw zit hem in het bloed, hij spreekt de taal van plant en kweker. Niet zo gek dus dat de 27-jarige Wessel van Paassen zijn brood verdient met het toegankelijk maken van plantgericht onderzoek.