ROM InWest

De Metropoolregio Amsterdam (MRA), de regio Noord-Holland Noord (NHN) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben de handen ineen geslagen. Samen hebben zij de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor Noord-Holland opgericht, ROM InWest.

Over ROM InWest

Elke Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Nederland heeft als doel de regionale en lokale economie te versterken. Hoewel in verschillende provincies de takenpakketten kunnen verschillen is de hoofdtaak van een ROM altijd om investeringen aan te jagen om zo de regionale economie en werkgelegenheid duurzaam te laten groeien.   

Met de oprichting van ROM InWest wordt een schakel tussen het Rijk en de regio gevormd, zodat fondsen vanuit het Rijk makkelijker in onze regio kunnen landen. Zo is er een fondskapitaal van circa 160 miljoen euro beschikbaar voor Noord-Holland. Daarnaast ondersteunt de ROM ondernemers bij hun businesscase en investeringen. Samenwerking met regionale organisaties, zoals het Ontwikkelingsbedrijf NHN is hierbij de norm. Het ministerie van EZK en decentrale overheden uit de regio zijn de aandeelhouders van ROM InWest. 

Wil je weten wat ROM InWest voor jou kan betekenen? Wij informeren je graag over de mogelijkheden van de fondsen voor jouw onderneming.

Twee fondsen

Om regionale technologie en innovatie te stimuleren beheert ROM InWest twee fondsen.

Het eerste een MKB-fonds ter waarde van 60 miljoen euro, gericht op innovatief MKB met brede regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agrifood, logistiek, life sciences and health. Daarnaast is er een Transitiefonds met een beoogd vermogen van 100 miljoen euro, dit fonds richt zich op investeringen in de energietransitie en circulaire economie, zoals bijvoorbeeld een investering voor het opzetten van een groene waterstof infrastructuur.

Aanvullend biedt de ROM ondersteuning in de vorm van business development en de mogelijkheid om uitvoering te geven aan rijksregelingen. Voorbeelden hiervan zijn de Corona-Overbruggingsregeling en (COL) en het noodpakket ‘banen en economie’.

Op deze manier wordt door de samenwerkende partijen een instrument gecreëerd, dat publieke gelden die beschikbaar komen uit Europa en Den Haag, zo goed mogelijk laat landen bij ondernemers in de regio.

Foto van euromuntjes en plantjes

Extra aanvulling op diensten van NHN

Voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord biedt ROM InWest een belangrijke meerwaarde voor de regionale economische ontwikkeling. Ondernemers uit de regio kunnen al jaren bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord terecht voor advies en begeleiding, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking en vestiging. Met de ROM ontstaat een extra tool om ondernemers ook toegang te verschaffen tot kapitaal en fondsen van de Rijksoverheid. De ROM vult op deze manier de bestaande middelen vanuit Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord aan.

Ben je benieuwd of jij als ondernemer in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de ROM? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder of brengen je in contact met de juiste partijen.

Persoon op de foto - Daniel Banis

Daniël
Banis

Teamleider MKB strategie & Acquisitie

Gerelateerd