Corona OverbruggingsLening (COL)

De COL is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven die zijn geraakt door de coronacrisis. Het gaat hierbij om bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn.

Sinds 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL).

De COL wordt uitgevoerd door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds en aanvragen worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, e3 Partners, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds.

De COL voorwaarden van financieringsaanvragen van 50.000 tot 2 miljoen euro zijn te vinden via de website van de ROM’s.

COL

update 31 maart 2021

De COL-regeling loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van € 300 miljoen is nagenoeg uitgeput. Er is nog een laatste mogelijkheid om een COL aan te vragen en de indiendatum is uiterlijk 16 mei 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk een COL of herbeoordeling aan te vragen.

Budget en beoordeling COL

De COL-regeling loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van €300 miljoen raakt uitgeput. We roepen ondernemers die gebruik willen maken van de COL op hun aanvraag voor 15 maart in te dienen.

Aanvragen die tot die datum zijn ingediend worden in eerste instantie door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, e3 Partners, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds Noord-Holland beoordeeld. Is het oordeel positief, dan wordt uw aanvraag afgewogen ten opzichte van andere aanvragen door middel van een ‘beauty contest’ (vorm van tender).

Meer informatie over de beoordelingscriteria vindt u hier.

Bereid je aanvraag nu al voor

Om een aanvraag te kunnen indienen heb je diverse documenten nodig. Bijvoorbeeld verschillende jaarrekeningen, business plan, begroting en tussentijdse cijfers. Op deze pagina vind je een overzicht van de documenten die je moet aanleveren en de vragen die in de portal gesteld worden. Neem ze tijdig door en verzamel alle stukken zodat je je aanvraag direct op 4 januari kunt indienen.

Overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Bedrijven die eerder dit jaar een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak doen op de COL-regeling.

Downloads

Corona-OverbruggingsLening 3.0

Infographic beoordelingsproces

Bjorn
borgers

Projectleider Corona Overbruggingslening

gerelateerd