Innovatie: versterk de kenniseconomie

Noord-Holland Noord staat voor onderscheidend ondernemen. Onderscheidend door de diverse clusters van samenwerkende, vernieuwende bedrijven en een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving bieden we ruimte voor ambitieuze innovaties. Kom jij de kenniseconomie versterken? Bedenk, maak waar en verover de markt.

Innoveren als regionaal uithangbord

Noord-Holland Noord telt verschillende innovatieclusters waar kennisdeling en innovatie centraal staat. Door het versnellen van deze vaak langdurige processen boeken we resultaat en zijn we zichtbaar en voelbaar onderscheidend binnen sectoren als agri & food, energie, life science & health, toerisme & recreatie, en de offshore- en maritieme sector. Vanuit de regio werken we aan nationale, regionale en Europese projecten, geheel in lijn met internationale doelstellingen onder meer op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

Projecten Ontwikkelingsbedrijf NHN

NHN is betrokken bij regionale projecten die bijdragen aan het verbeteren en versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Van herstructurering tot innovatieprojecten en van onderzoek tot uitvoering. Uiteraard doen we dit niet alleen, maar met partners in de regio.

• IDEA: Van idee naar duurzame groei met de wereld om je heen

• TerraTechnica: Regionaal werken aan wereldwijde klimaatuitdagingen

• METIP: Vraaggestuurde maritieme innovaties

Lees verder

NHN
Project

GO!-NH Accelerator

GO!-NH is een accelerator (groeiversnelling programma) van de provincie Noord-Holland. Deze speciaal ontwikkelde programma’s ondersteunen startups en MKB’ers bij het op de markt brengen en opschalen van innovatieve producten en diensten op het gebied van duurzaamheid.
CirculairGroene energieMKB
Innoveren
Event

Text mining

Bij het derde webinar van Data Science Alkmaar op donderdagmiddag 26 november a.s. staat text mining centraal.
Data scienceWebinar
Innoveren
Nieuws

Maritieme waterstofdrone TU Delft

De maritieme waterstofdrone van de TU Delft in samenwerking met Koninklijke Marine en Kustwacht Nederland vliegt langer én groener.
DroneMaritiem
Innoveren
Project

Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP)

Het Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP) is een hoogwaardig en op maritieme techniek gebaseerd, bedrijfsklimaat ten behoeve van de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, studenten en startups.
DroneMaritiem