Telers gezocht voor...
 
Notifications

Telers gezocht voor onderzoek mogelijkheden plantenstoffen in plaats van vernietigen product  

 

Bericht van Greenport WestHolland:

Het is een gekke tijd, waarvan we ruim een week geleden nog geen vermoeden hadden dat het nu zo zou zijn. De tuinbouwsector wordt hard getroffen, maar tegelijkertijd ontstaan er mooie initiatieven zoals de #flowerboostchallenge.

Toch worden er nu en de komende tijd veel producten vernietigd en dat is meer dan zonde. Het biobasedprogramma van de Greenport is al enkele jaren bezig met het opzetten van verwaarden van reststromen. Dat begrip heeft afgelopen week opeens een andere invulling gekregen.

Op initiatief van VARTA (het lab van kwekerij GOVA) en Greenport West-Holland, in afstemming met SIGN, Royal Flora Holland en de Green Chemistry Campus, zijn we al enkele dagen bezig om alles in stelling te brengen om te zien welke plantenstoffen nog gebruikt kunnen worden uit de producten die vernietigd zouden worden. Tegelijkertijd zijn potentiele afnemers van deze stoffen benaderd. Verschillende partijen hebben concrete interesse getoond deze producten af te nemen. Zij willen wel eerst samples ontvangen.

Greenport West Holland heeft bij VARTA een opdracht uitgezet te zorgen voor onderzoeks- en verwerking capaciteit. Daarnaast is er natuurlijk product nodig. Daarvoor zijn we op zoek naar kwekers die dit ter beschikking willen stellen. Gaandeweg zal duidelijk worden of een duurzame business case mogelijk is. Op dat moment komt een vergoeding voor het plantmateriaal in beeld. Nu is dat nog niet aan de orde. Voor dit moment is het investeren in het voorkomen van reststromen en wellicht een geheel nieuwe afzetrichting van de sierteelt.

We zijn al met vijf sierteeltproducten aan de slag. Voor deze producten heeft het onderzoek plaatsgevonden, kwekers leveren plantmateriaal aan en gaan we volgende week de eerste extracties uitvoeren. Hiermee kunnen we met concrete eindresultaten naar de klanten. Dat geeft ook op korte termijn inzicht in de daadwerkelijke potentiële afzetmarkt.

Maar wellicht zijn er meerdere stromen die nu niet in beeld zijn. Daarom willen we inzicht krijgen in wat er nu vernietigd wordt en welke hoeveelheden beschikbaar zijn. Als je mee wil werken aan dit onderzoek en hiervoor product ter beschikking wil stellen, dan vragen we je het formulier in te vullen op www.valorisatielab.nl/inventarisatie.

Oorspronkelijk bericht: https://greenportwestholland.nl/telers-gezocht-voor-onderzoek-naar-vernietiging-product-en-mogelijkheden-plantenstoffen/

Citaat
Geplaatst : 24/03/2020 2:55 pm
Topic Tags
Share:

Share This