Betrokken partijen, looptijd en kosten

Vaste deelnemers in de Financieringstafel Holland boven Amsterdam zijn de drie grote systeembanken (ABNAMRO, Rabobank en ING), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Provincie Noord-Holland, PIM en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN).

Daarnaast zijn partijen betrokken die niet bij iedere bijeenkomst fysiek aanwezig zijn, maar die op de achtergrond meekijken of op case-by-case basis worden uitgenodigd. Men kan daarbij denken aan organisaties zoals PDENH, Innovatiefonds Noord-Holland, Stichting MKB-financiering, Vereniging Samenwerkende Register Accountants en administratie consulenten (SRA) en MKB-Nederland.

De Financieringstafel Holland boven Amsterdam is gestart als pilot en heeft een looptijd tot eind 2020. Daarna wordt gekeken hoe de Tafel een vervolg krijgt in de gehele provincie Noord-Holland. De kosten voor de organisatie van de Financieringstafels bestaan voornamelijk uit ureninzet van de betrokken organisaties. Die zijn enkele uren per maand kwijt aan de voorbereiding en het bijwonen van de Financieringstafel en het opvolgen van de gemaakte afspraken.

Meer informatie

Financieringstafel Holland boven Amsterdam
Thijs Pennink, voorzitter – tpennink@nhn.nl

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
Bjorn Borgers, investeringsbegeleiding – bborgers@nhn.nl

Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM)
Tom van de Schoot, investeringsbegeleiding – tom@pimnh.nl

Provincie Noord-Holland
Wouter Huijzendveld – Adviseur MKB-financiering – huijzendvela@noord-holland.nl

ING
Ruben Uitendaal – directeur Zakelijk Rayon Noord-Holland

RABOBANK
Erik Zwart – Directievoorzitter Rabobank Waterland e.o.

ABNAMRO
Arjan van der Bij –

Share This