Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups wordt steeds diverser. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal ook onoverzichtelijk. Op initiatief van de Provincie Noord-Holland organiseert de regio Holland boven Amsterdam daarom een regionale Financieringstafel. Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen in contact komen met verschillende financiers die met hun specifieke kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden ondernemers direct verder kunnen helpen met het vraagstuk. MKB-ondernemers, die via hun eigen bank geen financiering (kunnen) krijgen kunnen dan worden geholpen bij het vinden van financiering via marktpartijen. Daarnaast worden MKB-ondernemers geholpen met de kennis en het netwerk van de partijen die aan tafel zitten.

 

Er worden de komende tijd regelmatig bijeenkomsten van de Financieringstafel Regio Holland boven Amsterdam georganiseerd. Ondernemers uit de regio kunnen hun business case en financieringsvraagstuk hier presenteren. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 6 november 2019.

Binnenkort wordt de informatie op deze pagina aangevuld met meer informatie.

Ondernemers die willen pitchen kunnen wel al contact opnemen met Bjorn Borgers, projectmanager bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord via bborgers@nhn.nl of 06-33817919.

 

 

Share This