Financieringstafel Holland boven Amsterdam

Bedrijven melden zich voor financiering vaak als eerste bij banken. Op basis van door de banken opgestelde criteria kunnen deze financieringsaanvragen echter afgewezen worden. Dit is zonde aangezien deze bedrijven vaak goed in het ecosysteem van de regio passen en kansrijk zijn. Met de Financieringstafel Holland boven Amsterdam kunnen bedrijven die nul op het rekest krijgen in sommige gevallen tóch verder geholpen worden. Aan de Financieringstafels, die maandelijks bijeenkomen, wordt gezocht naar oplossingen voor bedrijven die vastlopen in hun zoektocht naar geld. De Financieringstafels zijn gericht op groeifinanciering voor het MKB. Zo helpen ze innovatieve startups en doorgroeiers om zich richting een goed renderende business te ontplooien.

 

Achtergrond

De Financieringstafels hebben de ambitie een antwoord te bieden op een probleem binnen het bedrijfsleven dat al geruime tijd speelt. In de regio Holland boven Amsterdam staat bekend om haar ondernemerschap hetgeen nieuwe en groeiende bedrijven voortbrengt. De praktijk laat zien dat ze de weg naar het benodigde kapitaal vaak niet weten te vinden. Deze ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod remt de economische groei binnen Holland boven Amsterdam af. De redenen daarvoor hangen onder andere samen met onbekendheid van ondernemers bij de juiste financieringsinstrumenten en het grondig veranderde speelveld binnen de financiële wereld, het resultaat van de krediet- en schuldencrisis van enkele jaren terug. Anno nu lenen banken minder makkelijk geld uit, de wet verplicht hen ruimere buffers aan te houden. Onder meer in antwoord hierop zijn er de laatste tijd tal van kapitaalverschaffers opgedoken zoals crowdfunding, private equity, informal investors, en participatiemaatschappijen. Met als gevolg dat starters of doorgroeiers wel veel meer keus hebben, maar vaak door de bomen het bos niet meer zien. Bij welke kredietverlener moeten ze zijn, waar vinden ze een gewillig oor en wie helpt hen vooruit?

Doel

De financieringstafel in Noord-Holland Noord helpt MKB-ondernemers, die via hun eigen bank geen financiering (kunnen) krijgen, bij het vinden van financiering via marktpartijen. Daarnaast worden MKB-ondernemers geholpen met de kennis en het netwerk van de partijen die aan tafel zitten. Financiering kan worden verstrekt door verschillende soorten financiers, zoals banken, business angels, fondsen en crowd funding.

Een tweede doel van deze financieringstafel is het versterken van het bestaande ‘ecosysteem’ in de regio Noord-Holland Noord. Door de unieke samenwerking tussen verschillende soorten financieringspartijen die met de financieringstafel wordt gerealiseerd, kunnen hun (verschillende soorten) netwerken worden verbonden. Dat komt het regionale financieringslandschap, en daarmee de MKB-ondernemers met een kapitaalbehoefte, ten goede.

Doelgroep

De pilot financieringstafel in Noord-Holland Noord richt zich specifiek op die groep MKB-ondernemers die een veelbelovende businesscase hebben, maar die (nog) geen financiering hebben kunnen vinden. Deze financieringstafel dient ook om MKB-ondernemers te helpen met het netwerk van de deelnemers, begeleiding en ondersteuning (bijvoorbeeld bij het opwerken van hun concept of businessplan).

Aanpak

Het speciale aan de Financieringstafel Holland boven Amsterdam is dat de formule van ‘open innovatie’ wordt toegepast op financieel en economisch gebied: leden van de Financieringstafel brengen in alle openheid – binnen integriteitafspraken en gedragsregels– eigen klanten of relaties als case ter tafel (na akkoord van de betreffende onderneming). Ze geven advies en stellen daarvoor hun gezamenlijke netwerk open. Ook de samenwerking tussen de drie systeembanken is uniek.

Binnen de Financieringstafel wordt gekeken waar in financieel opzicht oplossingen liggen voor de startup of scale-up in ontwikkeling en wie van de partners dit kan oppikken. De financiële professionals bekijken vervolgens, multidisciplinair, wat de ondernemers verder kan helpen op de kapitaalmarkt.

Voor de Financieringstafel houdt de betrokkenheid echter niet op bij het geld; ze kijkt over een breed front naar de bedrijfscase. Want soms is kapitaal niet het enige breekpunt. Het komt ook voor dat een businessplan niet goed genoeg is, dat er in een bedrijf (nog) onvoldoende ondernemerschap aanwezig is om de verwachtingen waar te maken of dat andere kwaliteiten ontbreken. De Financieringstafel kan starters en doorgroeiers ook op die onderdelen de weg wijzen.

Er zijn enkele gedragsregels afgesproken hoe de partijen aan de financieringstafels met elkaar omgaan. Er mag bijvoorbeeld door de banken geen commercieel gevoelige informatie worden gedeeld en er dienen notulen van alle bijeenkomsten te worden gemaakt. Door inbreng van kapitaal, kennis en/of netwerk zorgen de partijen aan tafel ervoor dat het bedrijf verder wordt geholpen. De gedragsregels waarborgen dat het overleg voldoet aan de regels van het mededingingsrecht en compliance-richtlijnen van de banken.

Betrokken partijen, looptijd en kosten

Vaste deelnemers in de Financieringstafel Holland boven Amsterdam zijn de drie grote systeembanken (ABNAMRO, Rabobank en ING), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Provincie Noord-Holland, PIM en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN).

Daarnaast wordt een aantal partijen betrokken die niet bij iedere bijeenkomst fysiek aanwezig zijn, maar die op de achtergrond worden betrokken of op case-by-case basis worden uitgenodigd. Daarvoor worden in ieder geval de volgende partijen bij de financieringstafel betrokken zoals PDENH, Innovatiefonds Noord-Holland,     Stichting MKB-financiering, Vereniging Samenwerkende Register Accountants en administratie consulenten (SRA) en MKB Nederland.

De financieringstafel Holland boven Amsterdam is gestart als pilot en heeft een looptijd tot eind 2020. Daarna wordt gekeken hoe de Tafel een vervolg kan krijgen in de gehele provincie Noord-Holland. De kosten voor de organisatie van de Financieringstafels bestaan voornamelijk uit ureninzet van de betrokken organisaties. Die zijn enkele uren per maand kwijt aan de voorbereiding en het bijwonen van de Financieringstafel en het opvolging geven aan gemaakte afspraken.

Meer informatie

Ondernemers die willen pitchen kunnen contact opnemen met Bjorn Borgers, projectmanager bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord via bborgers@nhn.nl of 06-33817919.

Partners financieringstafel

 • Financieringstafel Holland boven Amsterdam
  Thijs Pennink, voorzitter – tpennink@nhn.nl
 • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
  Bjorn Borgers, investeringsbegeleiding – bborgers@nhn.nl
 • Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM)
  Tom van de Schoot, investeringsbegeleiding – tom@pimnh.nl
 • Provincie Noord-Holland
  Wouter Huijzendveld – beleidsmedewerker MKB Financiering – huijzendvela@noord-holland.nl
 • ING
  Ruben Uitendaal – directeur Zakelijk Rayon Noord-Holland
 • RABOBANK
  Erik Zwart – Directievoorzitter Rabobank Waterland e.o.
 • ABNAMRO
  Arjan van der Bij –

 

 

 

 

 

 

Share This