08-02-2024
13:00
Skagaventure, Witte Paal 3K, Schagen
Gratis

Road Show Regio Deal NHN – Kop van Noord-Holland

Eind oktober is het voorstel van Noord-Holland Noord voor een Regio Deal met het Rijk ingediend. Om bestuurders, ondernemers en het onderwijs te informeren en te laten meepraten over de uitrol en verdere invulling van de Regio Deal, wordt er een Road Show georganiseerd langs drie locaties in Noord-Holland Noord. Kom ook langs op donderdag 8 februari van 13.00 tot 15.00 uur in Schagen.

Bezoek de Road Show in eigen of andere regio

Er is voor gekozen om in elke subregio één Road Show te organiseren. Maar belangstellenden zijn van harte welkom om bij een andere bijeenkomst dan in de eigen regio aan te sluiten. Kijk in de agenda voor de bijeenkomsten in West-Friesland en regio Alkmaar.

Verschraling sociaal-economische situatie tegengaan

Noord-Holland Noord is een prachtige regio. Met ruimte om te wonen en te leven en ook op het gebied van werkgelegenheid en innovatie heeft de regio veel te bieden. Maar de regio kent ook uitdagingen. Door een versnelde vergrijzing en een toenemende ontgroening staat de economie en daarmee de leefbaarheid en brede welvaart onder druk. Dat zorgt voor verschraling van de economie en beperkt de regio in haar mogelijkheden.

17 gemeenten, 3 onderwijsinstellingen en 3 ondernemersvertegenwoordigingen hebben de handen ineengeslagen en eind vorig jaar bij het Rijk een voorstel voor een Regio Deal ingediend. Het voorstel is gericht op het tegengaan van verdere verschraling van de sociaaleconomische situatie en verbeteren van de leefbaarheid. Gelet op de grote opgaven in de regio, de hoge ambitie en de unieke samenwerking vraagt de regio Noord-Holland Noord om de maximale rijksbijdrage van € 40 miljoen.

 

Programma

Tijdens de bijeenkomst worden aanwezigen gevraagd mee te denken over projecten en initiatieven die passen bij de Regio Deal en hoe de samenwerking rond Regio Deal nu en in de toekomst het beste georganiseerd kan worden.

Welkom

Welke projecten of initiatieven zouden goed passen bij de Regio Deal?

Een Regio Deal biedt kansen, maar wat betekent het nog meer?

Gelegenheid om in informele sfeer na te praten over de Regio Deal.

De Road Show is een initiatief van de gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen die betrokken zijn bij het voorstel voor de Regio Deal Noord-Holland Noord. De organisatie is in handen van AT Osborne. Bij vragen kunt u contact opnemen met Niels Driessen, 06-25171526.