Innoveren
Event
15-04-2021
 / 16:00 - 17:30 uur

De transitie naar één nieuwe economie: een circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie, iedereen heeft het erover. Ondernemers spelen een cruciale rol in deze transitie én het gaat iedereen aan, want het is urgent, het biedt kansen en alleen gezamenlijk kunnen we slagen. Maar wat gebeurt er eigenlijk – heel praktisch gezien – in de provincie Noord-Holland op weg naar een circulaire economie? Op 15 april nemen we u daarin tijdens het online Circulair Event graag mee. We gaan in gesprek over de randvoorwaarden, zoals financiering, die nodig zijn om de transitie te versnellen. Aan de hand van gesprekken met Noord-Hollandse ondernemers laten we zien wat het betekent om circulair te ondernemen. Ook gaan we in op wat de provincie voor ondernemers kan betekenen.

Gedeputeerde Zita Pels, Anne Mieke van der Werf (directeur Business Development bij InvestNL) en Yousef Yousef (voorzitter van het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers) gaan met elkaar in gesprek. Samen bespreken de gasten wat er nodig is om een stap verder te komen in de transitie naar een circulaire economie en welke acties er op korte termijn nodig zijn. Hoe worden de juiste randvoorwaarden gecreëerd zodat de transitie binnen de gestelde termijn gaat plaatsvinden?

Vervolgens schuiven een aantal Noord-Hollandse ondernemers en circulaire koplopers aan om ons mee te nemen in hun reis richting circulair ondernemen. Waarom hebben zij er voor gekozen om een circulair product op de markt te zetten of een circulair bedrijfsproces in te voeren? En wat levert hen dit nu op? Is het een succesvolle omschakeling geweest? Wat hield ze eerst tegen? En wat houdt hen nu eventueel nog tegen in het bereiken van verdere groei van hun circulaire bedrijf? We laten je zien dat een omschakeling naar volledig circulair ook een winstgevende beslissing kan zijn.

We spreken met Miklas Dronkers (Algemeen directeur Crown Van Gelder), Bert van Son (Directeur MUD Jeans) en Marjolein Vaders (Directeur Bedaffair).


De provincie Noord-Holland ondersteunt ondernemers die de stap naar circulair ondernemen willen zetten. Tijdens het event laten we ook zien hoe de provincie ondernemers ondersteunt. Wil je precies weten wat de provincie voor jou kan betekenen? Na afloop van het plenaire gedeelte is er in verschillende breakout sessies voldoende mogelijkheid om vragen te stellen.
Schuif 15 april aan en laat je inspireren en informeren. 

Over de Actieagenda Circulaire Economie

Op 9 februari 2021 is de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De Actieagenda geeft de Noord-Hollandse strategie en route aan om de ambities voor 2030 en 2050 te realiseren in de komende vijf jaar. Het laat zien wat de provincie concreet gaat doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en de noodzakelijke systeemverandering te stimuleren. De Actieagenda richt zich op het versnellen en opschalen van de transitie: meer circulaire bedrijven, meer circulaire innovaties, meer circulair gebruik van grondstoffen en meer impact van de eigen organisatie op de transitie. De provincie focust zich voor de periode 2021-2025 op de thema’s bouw, textiel, plastics en voedsel en biomassa.

Sprekers

Van links naar rechts:

  • Zita Pels, Gedeputeerde circulaire economie Provincie Noord-Holland
  • Anne Mieke van der Werf, Directeur Business Development InvestNL
  • Yousef Yousef, Voorzitter Groene Groeiers (VNO-NCW netwerk) en directeur-grootaandeelhouder LG Sonic
  • Judith de Bruijn, Dagvoorzitter Circulair Event

gerelateerd