North Sea Energy Gateway

Noord-Holland Noord is de North Sea Energy Gateway voor alle onderhoudsactiviteiten in de Noordzee. De onderscheidende infrastructuur van zeehaven, heliport, maritieme kenniscentra, opleidingen en bedrijven, gekoppeld aan de aanwezige offshore-kennis en -ervaring én de unieke ligging maken van deze regio een Europese energie-hub van wereldformaat.

Energie en water: Noord-Holland Noord levert

Noord-Holland Noord, omringd door de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer, kent een lange historie met het beheersen en benutten van water. Van de inpoldering van Wieringermeer en de aanleg van de Afsluitdijk tot de drooglegging van de vele polders; het watermanagement van deze regio door de eeuwen heen is internationaal bekend.  

Leverde water in het verleden nieuw land op – met als resultaat onder meer een bloeiende agrifood-sector – tegenwoordig zorgt water vooral voor duurzame energie. De ruime, ongeëvenaarde kennis en de perfecte ligging van Noord-Holland Noord maken van de regio een voorloper in de productie van wind op zee en waterstof. Als proeftuin voor energiewinning uit water, leggen we de basis voor een duurzame toekomst en een beter klimaat.

Energietransitie op de Noordzee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus ledolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus em ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Een overvloed aan energie

Toonaangevende kennisinstellingen op het gebied van watermanagement huizen in Noord-Holland Noord. Zo werkt het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel, één van de grootste wetenschappelijke expertisecentra van Nederland, dagelijks aan nieuwe manieren om water nog beter te benutten. Gesterkt door bedrijven, ondernemers, overheid en inwoners, halen we kracht uit water. Voor een overvloed aan energie en duurzame innoveren. Welkom in dé waterregio van Nederland.

Lees verder

Energie
Rapport

De economische bijdrage van offshore wind in Noord-Holland

In deze studie wordt een inschatting gemaakt van de potentiele economische bijdrage in Noord-Holland als gevolg van de windparken die in de periode 2020-2030 in de Nederlandse Noordzee worden gebouwd.
Groene energieMaritiemoffshore
Energie
Nieuws

Offshore kansen voor Noord-Holland: “Offshore wind goed voor 1-3 miljard extra omzet komende jaren”

Nederland stapt over op groene stroom. Deze stroom wordt steeds meer duurzaam opgewekt door windturbines op zee.
Groene energieMaritiemoffshore
Energie
Event

Online kenniscafé Blue Hart Energy

Op dinsdag 24 november organiseert TerraTechnica in samenwerking met IDEA een online kenniscafé over Blue Heart Energy.
Energietransitie
NHN
Project

GO!-NH Accelerator

GO!-NH is een accelerator (groeiversnelling programma) van de provincie Noord-Holland. Deze speciaal ontwikkelde programma’s ondersteunen startups en MKB’ers bij het op de markt brengen en opschalen van innovatieve producten en diensten op het gebied van duurzaamheid.
CirculairGroene energieMKB