Koploper in duurzame energie

Dankzij het vooruitstrevende karakter en de voordelen van de geografische ligging heeft Noord-Holland Noord alles in huis voor innovatief en duurzaam ondernemen.

Wind, water, zon en gas

Combineer het gezonde ondernemersklimaat met een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs en overheid en je krijgt een regio die altijd een stap voor is binnen de energietransitie. Op welk vlak dan ook: wind, water, zon, waterstof en (groen) gas. 

Internationaal kennisplatform

Fossiele brandstoffen worden gestaag afgebouwd en vervangen door duurzame, alternatieve energiebronnen. En daarbij worden niet alleen alle geografische voordelen volledig benut: naast offshore energie van de wind, de golven en de getijden loopt de regio ook voorop op het gebied van groen gas, waterstof en biomassavergassing. En, niet te vergeten, de zon natuurlijk. Noord-Holland Noord is een internationaal voorbeeld en hét nationale kennisplatform als het gaat om duurzame energie in Nederland en Europa. Op alle fronten een koploper in de economie van de toekomst, met een scherpe en sterke ambitie: energieneutraal zijn in 2040. 

Lees verder

Energie
Rapport

De economische bijdrage van offshore wind in Noord-Holland

In deze studie wordt een inschatting gemaakt van de potentiele economische bijdrage in Noord-Holland als gevolg van de windparken die in de periode 2020-2030 in de Nederlandse Noordzee worden gebouwd.
Groene energieMaritiemoffshore
Energie
Nieuws

Offshore kansen voor Noord-Holland: “Offshore wind goed voor 1-3 miljard extra omzet komende jaren”

Nederland stapt over op groene stroom. Deze stroom wordt steeds meer duurzaam opgewekt door windturbines op zee.
Groene energieMaritiemoffshore
Energie
Event

Online kenniscafé Blue Hart Energy

Op dinsdag 24 november organiseert TerraTechnica in samenwerking met IDEA een online kenniscafé over Blue Heart Energy.
Energietransitie
NHN
Project

GO!-NH Accelerator

GO!-NH is een accelerator (groeiversnelling programma) van de provincie Noord-Holland. Deze speciaal ontwikkelde programma’s ondersteunen startups en MKB’ers bij het op de markt brengen en opschalen van innovatieve producten en diensten op het gebied van duurzaamheid.
CirculairGroene energieMKB