Previous
Next

Energie

Noord-Holland Noord gaat in Nederland voorop in de kennisontwikkeling én toepassing van duurzame energie.

Noord-Holland Noord: koploper in duurzame energie

Noord-Holland Noord gaat in Nederland voorop in de kennisontwikkeling én toepassing van duurzame energie. Dankzij het vooruitstrevende karakter, de enorme mogelijkheden op het gebied van kennis en kunde en de voordelen van de geografische ligging heeft Noord-Holland Noord alles in huis voor innovatief en duurzaam ondernemen. 

Blog

Zo bouw je de businesscase van duurzame energie

De provincie Noord-Holland maakt vanaf medio april 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor collectieve energiemaatregelen. Het doel: verduurzaming aanjagen om de lokale economie te steunen. Bij veel bedrijven staat verduurzaming namelijk nog laag op de agenda en dat is zonde, want de business case kent vaak een bijzonder snelle terugverdientijd.

KOPLOPER IN DUURZAME ENERGIE

Dankzij het vooruitstrevende karakter en de voordelen van de geografische ligging heeft Noord-Holland Noord alles in huis voor innovatief en duurzaam ondernemen. Met een gezond ondernemersklimaat en een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs en overheid zetten we stevig in op de energietransitie. Op welk vlak dan ook: wind, water, zon, waterstof en (groen) gas. De regio is op alle fronten een koploper in de economie van de toekomst, met een scherpe en sterke ambitie: energieneutraal zijn in 2040.

Projecten

Innoveren

GO!-NH Accelerator

GO!-NH is een accelerator (groeiversnelling programma) van de provincie Noord-Holland. Deze speciaal ontwikkelde programma’s ondersteunen startups en MKB’ers bij het op de markt brengen en opschalen van innovatieve producten en diensten op het gebied van duurzaamheid.
CirculairGroene energieMKB
Energie

Energy Innovation Park

Energy Innovation Park is een uniek werkklimaat tussen nationale en internationale spelers uit de energiebranche. Het faciliteert bedrijfsruimte, kennis en R&D voor innovaties in traditionele, groene en nieuwe energie.
Energietransitie
Energie

TerraTechnica

Bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Holland Noord staan wereldwijd bekend om de innovatieve oplossingen voor mondiale uitdagingen op het gebied van de energietransitie. TerraTechnica is het verbindende platform voor onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energietechnologie. Het bundelt de krachten en geeft vorm aan de ambitie van de regio.
Energie

LOGiC

LOGiC is een project waarbij internationale partijen een off-grid hybride energiesysteem ontwikkelen voor gemeenschappen in meer afgelegen gebieden, dat zorgt voor een lagere CO2-uitstoot.
0 %
Projectresultaten
0
Omzet
0
Aantal banen
0
Geïnvesteerd