Tesla wil naar Europa, maar hoe werkt zoiets eigenlijk?

Tesla wil naar Europa, maar hoe werkt zoiets eigenlijk?

In de afgelopen maanden is er vanuit verschillende provincies gelobbyd voor de vestiging van een enorme batterijfabriek van Tesla. Dit naar aanleiding van berichten dat Tesla zich op Europa oriënteert. Aanleiding om in eens te schetsen hoe zo een internationaal...
Topsport

Topsport

Het was een lange sportzomer. EK, Tour de France, en Olympische Spelen volgden elkaar in een genadeloos tempo op en lieten de volhardende kijker ademloos achter. Nederland is daarbij wel het land van veel, vaak volstrekt ongefundeerde, en te hoge verwachtingen. Onze...
Wind op zee: een kans voor open doel

Wind op zee: een kans voor open doel

Wind op Zee is hot. Zo tekenen, op initiatief van de Nederlandse regering, negen EU-landen in juni de ‘Noordzeeverklaring’ om samen te werken aan wind op zee.  Dit moet de basis vormen voor een Noordzeegrid. Ook Tennet bracht onlangs een visie voor een...
Internationaal en innovatief, bepaald niet alleen in de Randstad

Internationaal en innovatief, bepaald niet alleen in de Randstad

Internationalisering van het bedrijfsleven wordt als snel geassocieerd met de grote steden, de hotspots met een zuigende werking op het internationaal opererend bedrijfsleven. Nog recent is Amsterdam uitgeroepen tot innovatiehoofdstad van Europa. De stad is hiervoor...
Wensen

Wensen

Ik zal de komende columns regelmatig aandachtig besteden aan de innovatiekracht van het bedrijfsleven in Noord-Holland Noord. Er zijn voorbeelden te over en dat wordt ook bevestigd door toegekende Europese programma’s. De Greenport Noord-Holland Noord heeft een...