Open innovatie; het zit soms in de kleine gebaren

Open innovatie; het zit soms in de kleine gebaren

Ruim een jaar ben ik binnen het Ontwikkelingsbedrijf NHN programmaleider van het Europese project Valorisatie Hightech Sector Composieten NH. Een hele mond vol. Een samenwerkingsverband tussen bedrijven en kennisinstellingen om de composietindustrie te versterken op...
Tesla wil naar Europa, maar hoe werkt zoiets eigenlijk?

Tesla wil naar Europa, maar hoe werkt zoiets eigenlijk?

In de afgelopen maanden is er vanuit verschillende provincies gelobbyd voor de vestiging van een enorme batterijfabriek van Tesla. Dit naar aanleiding van berichten dat Tesla zich op Europa oriënteert. Aanleiding om in eens te schetsen hoe zo een internationaal...
Topsport

Topsport

Het was een lange sportzomer. EK, Tour de France, en Olympische Spelen volgden elkaar in een genadeloos tempo op en lieten de volhardende kijker ademloos achter. Nederland is daarbij wel het land van veel, vaak volstrekt ongefundeerde, en te hoge verwachtingen. Onze...
Wind op zee: een kans voor open doel

Wind op zee: een kans voor open doel

Wind op Zee is hot. Zo tekenen, op initiatief van de Nederlandse regering, negen EU-landen in juni de ‘Noordzeeverklaring’ om samen te werken aan wind op zee.  Dit moet de basis vormen voor een Noordzeegrid. Ook Tennet bracht onlangs een visie voor een...