Toerisme
Blog

Toerisme in NHN krijgt extra boost

Er is een speciale Taskforce in het leven geroepen om ondernemers, provincie, gemeenten en organisaties samen te brengen om verblijfsrecreatie in NHN te versterken en verbeteren.

Toeristische ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hun aanbod willen verbeteren staan zeker niet alleen. Maar door de grote uitdagingen die ermee gepaard kunnen gaan, kan dat soms wel zo voelen. Een speciale Taskforce is nu in het leven geroepen om ondernemers, provincie, gemeenten en organisaties samen te brengen om verblijfsrecreatie in NHN te versterken en verbeteren.

Bestemmingsplannen, dwarsliggende eigenaren op een park, verrommeling, andere gebruiksvormen dan toeristische overnachtingen, geschillen met gemeenten… de uitdagingen voor een hotel of een vakantiepark kunnen legio zijn. Maar grote kansen liggen er ook, want er is meer marktruimte dan aanbod.

Met een enorme kuststrook, rijke natuurgebieden, een bijzondere geschiedenis met internationale allure en uniek toeristisch aanbod, staat de regio Noord-Holland Noord bekend als populaire vakantiebestemming voor binnen- en buitenland. De toeristische kwaliteit is daarvoor echter bepalend, en die staat onder toenemende druk door de uitdagingen voor toeristische ondernemers.

Verblijfsrecreatie in NHN

In 2016 startte de provincie Noord-Holland het onderzoek [Her]ontwikkelperspectieven Verblijfsrecreatie (PDF, 5 MB) met als hoofdvraag: hoe vitaal is de verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord? Het grootst gedeelte doet het gelukkig harstikke goed, maar een aantal verblijfsrecreatiegebieden hebben extra aandacht nodig. De grootste kwaliteitsslagen zijn te maken op deze gebieden: 

  • Oneigenlijk gebruik. Dit speelt vooral op vakantieparken in het middengebied met een minder aanzuigende werking. Gebouwd in de zestiger en zeventigere jaren, functioneren de verblijven niet meer even goed voor toerisme. Spoedzoekers op de huizenmarkt en buitenlandse medewerkers in agri of logistiek nemen hier dan huisvesting. 
  • Terugloop in aantrekkingskracht. Wanneer een eigenaar besluit liever zelf in een huisje te verblijven, dan merk je dat al snel in de presentatie van het hele park. De een zet coniferen neer, de ander een mooie hoge schutting. Daardoor verrommelt het beeld en verliest het park zijn aantrekkingskracht voor de toerist. 
  • Kwaliteit van de accommodaties. Verouderde verblijven, inrichtingen die al jaren niet zijn veranderd en aftandse meubels. Bijblijven met de inrichting is essentieel voor de gastbeleving. Maar ook het creëren van onderscheidend vermogen, innovatie en duurzaamheid spelen een grote rol. Zo neemt de vraag naar oplaadpunten voor elektrische auto’s al jaren gestaag toe. 


Met een economische impact van 700 miljoen euro en circa 12.500 banen, voelt de recreatiesector deze problemen. Ze zetten de exploitatie onder druk, doen afbreuk aan het toeristisch imago van de regio en zijn schadelijk voor de leefbaarheid en de lokale toeristische economie. Ondernemers, inwoners, gemeenten en provincie ervaren deze negatieve gevolgen op allerlei manieren. De conclusie van het onderzoek was daarom dat toerisme in NHN moet worden gevitaliseerd. De regio verbindt daar ook een stevige ambitie aan: De meest vitale verblijfsregio van Nederland in 2030 zijn.

Samenwerken is cruciaal

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je vaak verder. Net zoals bij het vermarkten van een destinatie, is samenwerking op alle vlakken cruciaal voor het vitaliseren van toerisme. De 18 gemeenten in NHN vertaalden samen met verblijfsrecreatiebedrijven, natuurorganisaties en brancheorganisaties in 2017 het onderzoek naar de Regionale Visie verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord (PDF, 10MB). Deze gezamenlijke visie wordt nu in de praktijk gebracht als economisch vitaliseringsprogramma met een Taskforce. De primaire opdracht van deze Taskforce is het werken aan de verdere ontwikkeling van verblijfsrecreatie door te faciliteren, organiseren en samenbrengen van partijen.

Twee managers gaan fulltime aan de slag, waarvan één zich bezig houdt met vitalisering en revitalisering. Zijn doel is toeristische ondernemers ondersteunen in hun vraagstukken, de aansluiting zoeken met andere stakeholders en gezamenlijk het toerisme naar een acceptabel niveau te brengen. Daarnaast is er ook een excellentiemanager die zich richt op het excelleren van de potentiële topondernemers in de markt: wat hebben zij nog verder nodig om verder door te groeien? Verbeteringen kunnen gaan over kwaliteitsverbetering, onderscheidend vermogen, innovatie en duurzaamheid. De excellentiemanager fungeert daarbij als coach en sparringpartner, en ondersteunt bij de inzet van expertise en het vinden van financiering.

De taskforce in de praktijk

Wat kun je exact verwachten van deze Taskforce? Helaas geen wonderen: ondernemers en gemeenten zullen zelf het voortouw moeten blijven nemen. De Taskforce neemt vooral een ondersteunende en inspirerende rol in, geen bepalende rol. De waarde van de Taskforce zit in het organiseren van afstemming tussen alle betrokken partijen, andere regio’s en met landelijke initiatieven. De Taskforce zal ook kennissessies organiseren, zoals bijvoorbeeld een workshop Duitse gasten aanspreken of de conversie van je online marketing verhogen.

De volgende scenario’s schetsen de mogelijke uitkomsten: 

  • Vernieuwing op een vakantiepark stokt op de eigenaren. In de loop der jaren kan het exploitatiebeheer uit het oog zijn verloren, zeker wanneer er nieuwe eigenaren zijn van wie dat allemaal niet zo hoeft, bijvoorbeeld omdat ze er zelf willen wonen. De crux voor de toeristische ondernemer zit hier in de juridische ondergrond van de VVE. De Taskforce kan hier iedereen aan tafel brengen en de gezamenlijke mogelijkheden in kaart brengen. Stokt het op de handhaving door gemeente? Is er behoefte aan financieringsopties?

     

  • Van concurreren naar samenwerken. Onderlinge concurrentie is doorgaans gezond, maar kan ook ongezond zijn, zeker wanneer je als toeristische ondernemers dicht bij elkaar zit. Dan kan het juist lonen om samen te werken, bijvoorbeeld in het neerzetten van een gezamenlijke winkel, supermarkt, bowlingbaan of restaurant voor alle gasten. De Taskforce kan hier bijvoorbeeld het bestemmingsplan met de gemeente bespreken en verbindingen leggen met bestaande relevante beleidstrajecten.
    •  
  • Gastvrijheid verbeteren. Een groep toeristische ondernemers wil een gezamenlijke kwaliteitsslag maken in de gastvrijheid. Daar is niet alleen expertise voor nodig, maar ook extra promotie. Hier kan de Taskforce zorgen voor het inschakelen van die expertise van andere regio’s, een lerend netwerk creëren en de ondernemers verbinden met de promotieorganisatie Holland Boven Amsterdam (HBA). 


Kortom, de Taskforce kan veel betekenen bij toeristische vraagstukken. Daarbij wordt altijd de oplossing gezocht in het samenbrengen van partijen, het afstemmen van een gezamenlijke visie en het denken vanuit alle betrokken partijen. Dat zijn niet alleen de ondernemers en gemeenten, maar ook de lokale inwoners en werknemers, zodat recreëren, wonen en werken optimaal worden afgestemd.

De volgende stap in toeristische kwaliteit

Medio 2021 gaat de Taskforce van start, de ondersteunende website is nu in de maak. Ben je een toeristische ondernemer die nu graag verder wil maar tegen onoverkoombare problemen aanloopt? Dan komt de Taskforce ook nu al heel graag met je in contact. Bel of mail mij en ik zorg ervoor dat ze met jouw vraagstuk aan de slag gaan.

Cees
Brinkman

Teamleider Vestigingsklimaat

Lees verder