NHN
Blog

Terugblik op een ondernemend 2022!

Esther Zijl, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN

We kijken dit jaar terug op een – ook in economisch opzicht – turbulent jaar, waarvan de gevolgen ook in 2023 en volgende jaren gevoeld zullen worden. De oorlog in Oekraïne zorgt (naast alle menselijke ellende) voor extra druk op de prijzen, zowel van grondstoffen als energie. Toch zien we in onze regio dat ondernemers veerkrachtig en innovatief zijn en zich aanpassen aan de lastige omstandigheden. Als Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord proberen we ze hier waar mogelijk bij te begeleiden.

We helpen ondernemers op het gebied van verduurzaming, financieringsvraagstukken, bedrijfsverplaatsingen en het naar de markt brengen van innovaties. Ook arbeidsmarktproblematiek is een aandachtsgebied. Het tekort aan goed opgeleid personeel is nijpend en kan een belemmering zijn voor de groeiambities van ondernemers in de regio. Het is mooi te zien dat de samenwerking tussen onderwijs en ondernemers in onze regio steeds meer vorm krijgt. Onder andere door gezamenlijk deel te nemen in projecten, maar ook door de inrichting van Fieldlabs waar studenten praktijkgericht kunnen leren en onderzoeken.

Naast de arbeidsmarkt hebben met name de energietransitie en netcongestie (verstopping op het elektriciteitsnet) grote impact op ondernemers. Wij helpen met het verduurzamen van het eigen bedrijf en transport en door ondersteuning te geven aan duurzame startups. Last but not least: onze regio speelt een belangrijke rol in de landelijke transitie opgave, vooral op het gebied van waterstof. Met een gunstige ligging ten opzichte van de grote windparken op zee, een hoogwaardige en herbruikbare (gas)infrastructuur en een directe verbinding met het landelijke waterstofnet, voldoet NHN aan alle voorwaarden om een voortrekkersrol te spelen in de toekomstige waterstofeconomie. Dit jaar is gestart met WaterstofNHN, hèt platform voor iedereen die zich bezighoudt met waterstof in Noord-Holland Noord.

Ook in de fysieke wereld positioneren we ons als koploper in de transitie naar een waterstofeconomie.
Op deze plek kan ik alvast verklappen dat we in juni 2023 een groot event organiseren op Sail Den Helder, waarmee we waterstof en regio Noord-Holland Noord onlosmakelijk met elkaar verbinden.

Esther

Auteur

Esther Zijl

Gerelateerd