Vestigen
Blog

6 succesfactoren voor complexe bedrijfsverplaatsingen

Bedrijfsverplaatsing. Als MKB-ondernemer krijgt u er wellicht ooit een keer mee te maken. Veel bedrijfsverplaatsingen zijn relatief eenvoudig: u zegt het huurcontract van de oude locatie op, u huurt een nieuwe locatie, u bestelt een verhuisbedrijf, allemaal de schouders er onder en de boel draait weer. Hectische tijden, maar u hebt vast voor hetere vuren gestaan. Bij MKB bedrijven met veel bedrijfsmiddelen op de balans betreft het echter een langlopend, intensief en complex proces. Dit blog informeert u over de 6 succesfactoren bij complexe bedrijfsverplaatsingen.

In Nederland is de ruimte schaars, vooral in de Randstad. Een groeiende bevolking in combinatie met toenemende verstedelijking, een dalend aantal bewoners per woning en een toenemende ruimtebehoefte van bedrijfsmatige functies zorgen voor een enorme ruimtedruk.

Concentratiebeleid van functies en de transformatie van gebieden zorgen ervoor dat bedrijven vrijwillig willen verplaatsen, of gedwongen worden om te verplaatsen. Voor MKB-bedrijven met veel bedrijfsmiddelen op de balans, zijn dit langlopende, intensieve en spannende trajecten.

Hier volgen 6 succesfactoren om een complexe bedrijfsverplaatsing tot een succes te maken:

1. Huur een goede adviseur in

 Huur een goede all-round adviseur in, die ervaring heeft in publiek-private samenwerking. Als ondernemer wil u dit soort essentiële zaken misschien zelf regelen, maar besef dat het qua tijd intensief is en een brede kennis en expertise vereist die integraal ingezet dient te worden. Ondernemers en overheden hebben verschillende belangen en spreken mede daarvoor een ‘eigen taal’. Zorg dat u een adviseur heeft die beide ‘talen’ spreekt.

2.Onafhankelijke consultant/
onderzoeker

Stel samen met de gemeente een onafhankelijke consultant/onderzoeker aan, die tussen uw bedrijf en de gemeente in opereert en die u desnoods samen met de gemeente betaalt. Vanwege het kapitaalintensieve karakter van uw bedrijf zijn voldoende herontwikkelingsmogelijkheden nodig op de achterblijflocatie om de bedrijfsverplaatsing financieel haalbaar te maken.

De gemeente heeft publiekrechtelijke belangen en misschien ook wel privaatrechtelijke belangen t.a.v. grondbezit in de directe omgeving of deelname in een gemeenschappelijke exploitatie maatschappij (GEM) die het gebied waarin uw bedrijf is gelegen gaat ontwikkelen. De onafhankelijke consultant/onderzoeker draagt oplossingen aan waarbij partijen gevraagd wordt over hun eigen belangen heen te stappen om tot een oplossing te komen.

3. Transparant handelen!

Wees transparant. Dat geldt zowel voor uw bedrijf als voor de gemeente. De onafhankelijke consultant/onderzoeker kan door beide partijen vertrouwelijk worden geïnformeerd en is daardoor in staat om oplossingen aan te dragen die zonder deze transparantie niet in beeld zouden komen.

4. Probeer minnelijk tot overeenstemming te komen

Vermijd juridische conflicten. Deze zijn tijdrovend en kapitaalintensief. Dat geldt zowel voor uw bedrijf als voor de gemeente. Zet daarom in op het bereiken van minnelijke overeenstemming door samenwerking met de overheid.

5. Blijf rationeel!

Werk met de gemeente samen in een strak georganiseerd proces, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en laat de onafhankelijke consultant/onderzoeker dit proces aansturen.

Als onderneming wordt het proces op deze manier van u af georganiseerd. U laat uw bedrijf in de ambtelijke overleggen vertegenwoordigen door uw adviseur en u zit alleen zelf aan tafel bij bestuurlijke overleggen. Op deze manier houdt u zelf de controle in handen, maar wordt uw eigen inzet terug gebracht tot de hoofdlijn, waardoor u rationeler kunt handelen.

6. Heb geduld.

Publiek-private samenwerking is complex en tijdrovend. Om tot afspraken te komen over de bedrijfsverplaatsing is vertrouwen nodig. Dit vertrouwen creëert u  alleen door gezamenlijk een proces in te gaan, begrip te hebben voor elkaars positie en belangen en met elkaar uiterste inspanningen te doen om tot overeenstemming te komen.

Partijen zijn pas bereid deze uiterste inspanningen te doen, op het moment dat zij er vertrouwen in hebben dat de andere partij ook z’n inspanningen doet. Dit vertrouwen ontwikkelt u gedurende het proces doordat u ziet dat beide partijen de acties netjes uitvoeren Als het goed is wordt uw geduld uiteindelijk beloond, maar tot die tijd is het vooral hard werken.

Met deze tips vergroot u uw kans op succes! Uiteindelijk is de inzet van personen erg belangrijk bij het bereiken van succes. Alle neuzen, publiek en privaat, moeten dezelfde kant op staan om een succesvolle bedrijfsverplaatsing te realiseren. Een goed georganiseerd proces is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde.

Auteur
Persoon op de foto - Dave Vlaming

ing. Dave Vlaming

ing. Dave Vlaming MSc (1987) is als adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling gespecialiseerd in publiek-private samenwerking en, onder andere in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf, als onafhankelijke consultant/onderzoeker betrokken bij diverse bedrijfsverplaatsingen. Een concreet voorbeeld is de bedrijfsverplaatsing van Gitzels, die in 2020 de Westfriesland Meer prijs in ontvangt mocht nemen.

Gerelateerd