Nieuwe steiger aan de Groote Sloot in Schagerbrug

Nieuwe steiger aan de Groote Sloot in Schagerbrug

In de Groote Sloot in Schagerbrug wordt in de eerste week van september een steiger gemaakt waar sloepen kunnen aanleggen. Het plan komt van de dorpsraad Schagerbrug en het grootste deel van de kosten komt voor rekening van de provincie Noord-Holland. Door meer...
Waddenfonds stelt subsidiebedrag van 8 miljoen euro beschikbaar

Waddenfonds stelt subsidiebedrag van 8 miljoen euro beschikbaar

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied, waarbij 8 miljoen euro te verdelen is. Bedrijven, belangenorganisaties en lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Per project kan er maximaal 500.000 euro...
€ 5 miljoen beschikbaar voor Noord-Hollandse topondernemers

€ 5 miljoen beschikbaar voor Noord-Hollandse topondernemers

Om duurzame innovaties te bevorderen, stelt de provincie Noord-Holland dit jaar € 5 miljoen beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers die kansen pakken en willen uitblinken. De provincie zoekt vernieuwende mkb’ers (midden- en kleinbedrijf) die actief zijn in de...