Hub in een succesvolle regio

Hub in een succesvolle regio

In dit paper geven wij een schets van onze activiteiten en visie voor de komende jaren. We gaan hier in op de positie van het Ontwikkelingsbedrijf en hoe wij onze rol als spil in de economische ontwikkeling van Noord-Holland Noord verder kunnen waarmaken. Hub in een...