Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam

Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam

Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam In februari 2016 is de stichting Holland boven Amsterdam opgericht. Deze organisatie gaat Noord-Holland Noord promoten en bezoekers van buiten de regio verleiden hierheen te komen.   Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord...
Vitaliteit verblijfsrecreatie

Vitaliteit verblijfsrecreatie

De recreatiesector is een belangrijke economische sector in Noord-Holland-Noord, goed voor 12.500 banen en met een bijzonder hoge economische impact van 700 miljoen euro. Een regionale aanpak binnen deze sector kan deze belangrijke economische motor in...