De recreatiesector is een belangrijke economische sector in Noord-Holland-Noord, goed voor 12.500 banen en met een bijzonder hoge economische impact van 700 miljoen euro. Een regionale aanpak binnen deze sector kan deze belangrijke economische motor in Noord-Holland-Noord flink versterken. Anders blijven er kansen liggen. Zonder gezamenlijk beleid dreigt een groot deel van de recreatiebedrijven in de toekomst af te glijden.

Alleen door als regio samen te werken aan slimme spreiding van het productaanbod en herstructurering blijft deze sector vitaal. Dat is de belangrijkste conclusie van een analyse in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, 18 gemeenten in Noord-Holland-Noord en de provincie Noord-Holland. Het onderzoek is uitgevoerd door ZKA Consultants uit Waalwijk.

Noord-Holland-Noord biedt, naast gastvrijheid, luxe en onderscheidende concepten een voor de toerist aantrekkelijke omgeving die van locatie tot locatie sterk verschilt, variërend van strand, duinen, bossen en polders tot karakteristieke steden en dorpen. Uit gesprekken met toeristische ondernemers en consumenten blijkt echter dat het aanbod van verblijfsrecreatie in bepaalde gevallen niet meer aansluit op de marktvraag. Een kwaliteit- en innovatieslag is belangrijk, omdat de verblijfsrecreatiesector van grote invloed is op ondernemerschap, investeringen, werkgelegenheid, leefbaarheid en directe en indirecte bestedingen van bezoekers.

Met het rapport kan de sector verantwoorde keuzes maken om de verblijfsrecreatie te versterken. Uit het onderzoek blijkt dat naast het bestaande aanbod er nog zo’n 70 plannen voor nieuw aanbod op de plank liggen. Passen de plannen nog bij de huidige marktvraag en welke effecten hebben ze op het bestaande aanbod en de omgeving? Doordachte keuzes zijn nodig om overaanbod te voorkomen, waardoor de concurrentiepositie van de regio verzwakt.

ZKA Consultants krijgt in 2017 een vervolgopdracht om met een (regionale) visie op de verblijfsrecreatie te komen. Dat geeft de markt de nodige duidelijkheid over kansen en mogelijkheden voor zowel nieuwe ontwikkelingen, als voor investeringen in kwaliteit en uitbreiding van het bestaande aanbod.

Download hier het eindrapport

Projectleider: Cees Brinkman (06-33817886)