Herontwikkeling Glastuinbouwgebied Alton

Alton in Heerhugowaard is de oudste van de drie glasconcentratiegebieden in Noord-Holland Noord. Alton is in de jaren zestig en tachtig in twee fasen ontwikkeld. In het gebied zijn voornamelijk zaadteeltbedrijven en snijbloemtelers actief. Ook zijn er enkele potplantenkwekers en een paprikateler gevestigd. Het gebied is circa 220 hectare groot en heeft een glasareaal van circa 95 hectare.

 

Om het gebied ook in de toekomst concurrerend en toekomstbestendig te houden is er in 2012 door Grontmij een onderzoek uitgevoerd naar de herstructurering van het Altongebied. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek is om een gebiedscoördinator aan te stellen.

Rol NHN

In maart 2013 hebben de provincie Noord-Holland en regiogemeenten aan Ontwikkelingsbedrijf NHN gevraagd de rol van gebiedscoördinator te vervullen. De gebiedscoördinator heeft een uitvoerende en coördinerende rol en treedt op als bemiddelaar tussen overheden en de ondernemers.

Toekomstvisie

Op 13 januari 2016 hebben de leden en deelnemers van ondernemersvereniging Alton de Toekomstvisie voor het glastuinbouwgebied ondertekend. Hiermee zetten de ondernemers gezamenlijk de schouders eronder om van Alton een modern, toekomstbestendig en duurzaam tuinbouwgebied te maken.

Download hier de Toekomstvisie

Projectleider: Bert Cozijnsen (06-33817836)

Lees over de laatste ontwikkelingen op Alton in ons

jaarverslag van 2016.