Overzicht projecten NHN

Een goed vestigingsklimaat is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is betrokken bij regionale projecten die bijdragen aan het vestigings- en ondernemersklimaat. Van herstructurering tot innovatieprojecten en van onderzoek tot uitvoering. Uiteraard doen we dit niet alleen, maar met partners in de regio. Op deze pagina een greep van de projecten waar het Ontwikkelingsbedrijf initiatiefnemer van is of nauw bij betrokken is.